Zaproszenie dla kapłanów na opłatek do WSD

10 GRUDNIA 2015
admin

Przewielebny Księże

Podobnie jak w latach ubiegłych, także w tym roku złożymy życzenia świąteczne i połamiemy się opłatkiem z Pasterzem naszej diecezji, Jego Ekscelencją Księdzem Biskupem Andrzejem F. Dziubą.
Na spotkanie opłatkowe zapraszam w dniu 22 grudnia (wtorek) 2015 r. do Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu na godz. 11.00, po czym zasiądziemy do wspólnego posiłku.
Licząc na przybycie łączę wyrazy szacunku.

WIKARIUSZ GENERALNY
Ks. prałat Wiesław Wronka

Podobne