Zaproszenie Biskupa Łowickiego w 11 Rocznicę Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Diecezji Łowickiej

13 MAJA 2010
admin
Łowicz, dnia 13.05.2010 r.

L.dz. 1175/2010

Zaproszenie Biskupa Łowickiego w 11 Rocznicę
Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Diecezji Łowickiej

    Drodzy Siostry i Bracia,

    W kwietniu tego roku obchodziliśmy 5 rocznicę śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II. Te ważne dni pozostaną w naszej pamięci na długo. W jakiejś mierze wydarzenia te ukształtowały nasze myślenie o przemijaniu i śmierci. Diecezja Łowicka miała szczęście gościć Tego Niezwykłego Nauczyciela na swojej ziemi 11 lat temu. Wielu z nas pamięta tamtą atmosferę i przepiękną homilię wygłoszoną w Łowiczu 14 czerwca 1999 r. Ojciec Święty z wielką troską mówił o wartości życia, o wychowaniu i nauczaniu dzieci, o miłości Chrystusa, który „czeka na naszą miłość i nasze świadectwo” ale jest jednocześnie „wiernym przyjacielem, który nigdy nie zawodzi i rozumie najtajniejsze pragnienia młodego serca”.
    Chciałbym po raz kolejny spotkać się z Wami w Łowiczu na Mszy świętej 11 lat po tym pamiętnym spotkaniu. Powróćmy, aby przeżyć to jeszcze raz. Przyjedźmy z Tymi, których wtedy tu nie było. Niech miejsce wielkiej modlitwy sprzed lat znów napełni się pielgrzymami, wiarą i radością. Niech będzie miejscem w którym powraca nadzieja na lepszy świat, w którym Bóg jest Ojcem i przewodnikiem przez życie.
    Proszę Księży Proboszczów o zorganizowanie grup parafialnych, które podejmą trud udania się na miejsce naszej wspólnej modlitwy. Niech nie zabraknie także rzeszy Kapłanów, którzy będą sprawować razem Eucharystię. To wspólne świadectwo dziękczynienia i wiary niech ożywi w nas miłość ku Bogu i ludziom.
    Wszystkim, którzy w codziennym życiu realizują testament jaki zostawił nam Jan Paweł II z serca błogosławię.


Podobne