Zaproszenie Biskupa Łowickiego na pielgrzymkę Kół Żywego Różańca do Domaniewic na 25 września 2010 roku.

15 WRZEśNIA 2010
admin

Drodzy Czciciele Maryi, Matki Jezusa,
Drodzy Czciciele Różańca Świętego,
Siostry i Bracia,

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, jak wielką rolę w naszym życiu odgrywa modlitwa. Przez nią otwieramy się na Pana Boga i na Jego pomoc. Bóg pragnie wchodzić w kontakt z człowiekiem, w osobową relację, a najpełniej dzieje się to w modlitwie. Czym byłby człowiek bez modlitwy? Pozbawiałby się sam Bożej pomocy. Zdany tylko na swoje ograniczone siły i możliwości nie mógłby wiele. Wyraża to stare polskie przysłowie: „Bez Boga ani do proga”.
Każdy z nas doświadcza różnych trudności w swoim życiu. Nie może być inaczej, bo życie na tym świecie, po grzechu pierworodnym, zostało naznaczone trudem i cierpieniem. Nie tylko indywidualnie, ale także w wymiarze społecznym zło raz po raz nas atakuje. Nasze czasy zostały ostatnio naznaczone licznymi klęskami żywiołowymi, cierpieniami wielu Polaków. To wszystko są znaki, które pokazują nam, że bez Boga, bez Jego miłosiernej pomocy, nic nie znaczymy.
Mamy takie miejsca w naszym krajobrazie, które Bóg sobie wybiera, aby człowiekowi na nim błogosławić. Miejsca takie nazywamy sanktuariami. W naszej diecezji jednym z nich jest Sanktuarium w Domaniewicach, gdzie wierni czczą Maryję, przyznając Jej wspaniały tytuł Pocieszycielki Strapionych. Ileż nadziei tytuł ten skrywa? Jak bardzo odpowiada on na to, czego szukamy: pociechy ze strony Boga samego. Sanktuarium Domaniewickie to miejsce, które Bóg wybrał, aby nas poprzez Maryję pocieszać, podnosić na duchu. To miejsce prawdziwej nadziei. W tym roku miejsce to przeżywa niezwykły czas – mija bowiem 10 lat, odkąd wizerunek Matki Bożej Domaniewickiej został przyozdobiony koronami papieskimi.
W tym Jubileuszowym Roku pragnę zaprosić wszystkich czcicieli Maryi i miłośników Różańca św. do Sanktuarium Domaniewickiego na sobotę, 25 września br. Odbędzie się wówczas VI Pielgrzymka Kół Żywego Różańca i wszystkich praktykujących tę cenną modlitwę z naszej diecezji do Domu Matki. Niech nie zabraknie na niej także Duszpasterzy. Przywieźmy w tej pielgrzymce wiary intencje nasze i naszych bliskich i złóżmy je u stóp Maryi, Pocieszycielki Strapionych.

W oczekiwaniu na wspólnotę uwielbienia Boga przez Maryję z serca błogosławię
+ Andrzej F. Dziuba
Biskup Łowicki

Podobne