Zaproszenie Biskupa Łowickiego na Niedzielę Palmową

5 MARCA 2015
admin

Zaproszenie Biskupa Łowickiego na celebrację Niedzieli Palmowej
w Łowiczu w 2015 roku

„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą ” (Mt 5,8)

Kochani Młodzi Kościoła Łowickiego – Siostry i Bracia!

Środą Popielcową rozpoczęliśmy kolejny w naszym życiu okres Wielkiego Postu.
Z jednej strony rok liturgiczny jest bardzo przewidywalny, z drugiej – chociaż przechodzimy przez te same, następujące po sobie okresy i uroczystości – kryje niezwykłą i nieprzewidywalną przez człowieka nowość spotkania z Bogiem. Do tego spotkania jesteśmy zaproszeni wszyscy. Trzeba jednak świadomie,,podjąć decyzję, by być gotowymi na spotkanie z Nim, na szukanie Go nieustannie każdego dnia. Nie ma powodów, dla których ktoś mógłby uważać, że to zaproszenie nie jest skierowane do niego ’ ’ (Evangelii gaudium, 3).

1. Chrystus nas kocha i jesteśmy dla Niego ważni
Jako wasz biskup pragnę być dla Was proroczym Bożym głosem, który odrywa człowieka od spraw doczesnych: wyścigu do kariery, pogoni za pieniędzmi, egoistycznego szukania spełnienia w tym, co stanowi karykaturę miłości, zaaferowania medialnym szumem
PL 99-400 Łowicz, Stary Rynek 24/30E; tel.:+48 46 837 62 81, fax: + 48 46 837 63 40
nieistotnych informacji, emocjonalnego wzburzenia niesprawiedliwością tego świata, któro jednak nie przyczynia się do jego przemiany na lepsze… Pragnę – w imieniu mojego Mistrza Chrystusa – zaprosić Was do Łowicza, stolicy naszej diecezji, na celebrację Niedzieli Palmowej.
W ten sposób sięgamy do pragnienia, które Jezus wypowiedział w obecności apostołów podczas Ostatniej Wieczerzy: „ Gorąco pragnąłem spożyć te paschę z wami, zanim będę cierpiał” (Łk 22, 15). Jezus tym samym pragnieniem obejmuje każdego i każdą z Was. Chce Was mieć blisko siebie i okazać przez swoją gotowość przyjęcia ofiary krzyża, jak bardzo Was kocha oraz jak jesteście dla Niego ważni. Myślę, że nie ma głębszej motywacji do przyjęcia zaproszenia do Łowicza, jak naturalnie rodzące się w sercu człowieka wierzącego pragnienie odpowiedzi na miłość Bożą, ukazaną nam w Jezusie Chrystusie. A więc bądźmy z Nim, zanim po raz kolejny, pod osłoną znaków liturgicznych, uobecni się Jego ofiara krzyżowa oraz zmartwychwstanie. Chciejmy również doświadczyć radości wspólnoty Kościoła

2. Czyste serce doświadczeniem Boga
Muszę Was jednak uprzedzić, że nie każdy udział w liturgii oraz nie każda modlitwa musi się stać automatycznie głębokim doświadczeniem spotkania z Bogiem i autentyczną radością przebywania z braćmi i siostrami. Papież Franciszek uświadamia nam to w swoim orędziu na Niedzielę Palmową 2015 roku. Tylko człowiek, który ma czyste serce może doświadczyć Boga, może już tutaj na ziemi „oglądać Jego oblicze”, Może powiesz mi: „to nie dla mnie„jestem słabym, grzesznym człowiekiem„moje serce nie jest godne doświadczyć bliskości Boga”. To prawda, że jesteśmy ludźmi grzesznymi, ale Bóg nigdy nie zostawiał człowieka, świadomego swojej słabości, bez pomocy.
Izajaszowi, wdającemu z lękiem: „Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a moje oczy oglądały Króla, Pana Zastępów!” (Iz 6, 5), Bóg daje anida, który oczyszcza węglem jego wargi. Nam daje sakramenty Bożego miłosierdzia, poprzez które możemy ciągle powracać do Niego i odkrywać, jak bardzo nas kocha A więc odwagi! Spotkajmy się z Tym, który tak bardzo chce przebywać z nami.

3. Oczyszczone serca spotykają się w Łowiczu
Celebracja łowicka wpisuje się w cykl przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku Tegoroczne spotkanie młodych na gruncie Kościołów diecezjalnych jest trzydzieste, a więc jubileuszowe. Z ogromną wdzięcznością wspominamy inicjatora Światowych Dni Młodzieży – św. Jana Pawła II i myślimy o wielu dobrych owocach tego dzida ewangelizacji. Pragniemy włączyć się w ten łańcuch dobra przez nasze przygotowanie do spotkania z namiestnikiem Chrystusowym – Papieżem Franciszkiem. Spełniając wezwanie Chrystusa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1,15), chcemy oczyścić nasze serca w źródle Bożego Miłosierdzia Dzięki temu łowickie spotkanie może się stać dla nas doświadczeniem „oglądania Bożego oblicza”.

Wszystkim, którzy podejmą świadomą decyzję oczyszczenia serca z grzechu oraz zdecydują się na przybycie do Łowicza w Niedzielę Palmową, obiecuję piękne doświadczenie miłości Bożej oraz radości przebywania z braćmi i z serca błogosławię.

+ Andrzej Franciszek Dziuba

Podobne