Zaproszenie Biskupa Łowickiego do Prezydenta RP na Boże Ciało A.D. 2018

22 GRUDNIA 2017
ks. Łukasz Antczak

Ks. Bp Andrzej Franciszek Dziuba, Biskup Łowicki skierował – w imieniu Diecezji – zaproszenie na Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej:

 

Łowicz, dnia 14 grudnia 2017 roku

 

L. dz. 2587/2017

 

Szanowny Panie Prezydencie,

Szanowna Pierwsza Damo,

 

Łowickie uroczystości Bożego Ciała rozsławiają w świat Boga i ludzi. Są niezwykłym i ciągle żywym znakiem naszej chrześcijańskiej tradycji i tożsamości oraz szacunku dla kultury praojców. Początki procesji sięgają bowiem XVI wieku i przez stulecia stawały się także wyrazem patriotyzmu oraz przywiązania do małych Ojczyzn.

Procesja łowicka do czterech ołtarzy, gromadzi biskupów i kapłanów, osoby życia konsekrowanego oraz rzesze świeckich, z których wielu przywdziewa piękne i barwne stroje regionalne. Także liczny jest udział gości niemal z całego świata, m.in., dlatego Ewangelie przy poszczególnych ołtarzach są także czytane w językach obcych, a ze względów lokalnych przy jednym z nich w gwarze łowickiej. Pragnę także nadmienić, że łowicka procesja w roku 2014 została wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Łowickim uroczystościom Bożego Ciała wraz z procesją – w roku 2018 – będzie przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski i dziekan korpusu dyplomatycznego w Polsce. Spodziewane jest także specjalne orędzie Ojca świętego Franciszka.

Uroczystości łowickie wpisywać się także będą w przeżywane 100-lecie odzyskania niepodległości. Teren tej ziemi nosi wiele znamion patriotyzmu i walki o niepodległość. Wystarczy tutaj przywołać działalność niepodległościową bł. o. Honorata Koźmińskiego, Patrona naszej diecezji, działającego w Nowym Mieście nad Pilicą. Pragniemy dziękować Bogu za dar Jego Opatrzności, a ludziom za wszystkie drogi ku niepodległości. Na wszystkich tych drogach był zawsze obecny Kościół katolicki, byli obecni ludzie głębokiej wiary i miłości do Ojczyzny.

W imieniu całego Kościoła Łowickiego serdecznie zapraszam Szanowanego Pana Prezydenta wraz z Szanowną Małżonką do Prymasowskiego Łowicza w dniu 31 maja 2018 roku na uroczystą Mszę świętą o godz. 10:30 sprawowaną w Bazylice katedralnej, która jest także Pomnikiem Historii, a następnie na procesję do czterech ołtarzy i zakończenie na Starym Rynku.

Mam nadzieję, że wspólne przeżycie Uroczystości Bożego Ciała, zapisze się szczególnie dobitnie w historii Diecezji Łowickiej oraz naszego miasta, stając się świadectwem pięknej tradycji solidarnej troski o dobra duchowe powierzone nam ludziom, pielgrzymom ziemi.

 

Z wyrazami szacunku

+ Andrzej F. Dziuba

Podobne