Zaproszenie Biskupa Diecezjalnego na rocznicę Diecezji

5 MARCA 2015
admin

Czcigodni Kapłani,
Drogie Siostry Zakonne,
Drodzy Siostry i Bracia,

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 1992 roku św. Jan Paweł II Bullą Totus Tuus Poloniae populus powołał do istnienia Diecezję Łowicką. We wspomnianym dokumencie Papież argumentował dokonywaną reformę administracyjną koniecznością lepszego i bardziej skutecznego wypełniania zadań Kościoła w Polsce, jako odpowiedzi na potrzeby religijne, duchowe i moralne oraz zmiany społeczne i kulturalne, dokonujące się w dzisiejszych czasach w naszym kraju. Diecezja Łowicka przez 23 lata swego istnienia zadania te w tak różnych sposób realizowała. Wspólne świętowanie rocznicy erygowania Diecezji Łowickiej jest więc, jak co roku szczególną okazją, aby zobaczyć i podziękować za to dobro, które dokonuje się każdego dnia w naszych instytucjach diecezjalnych, wspólnotach parafialnych, zakonnych, szkołach i przedszkolach katolickich, mediach oraz w ruchach i stowarzyszeniach.

Serdecznie zapraszam Wszystkich Diecezjan do udziału we Mszy świętej dziękczynnej sprawowanej w 23 rocznicę utworzenia Diecezji Łowickiej dnia 25 marca 2015 roku o godzinie 18:00 w Bazylice Katedralnej w Łowiczu. Będziemy dziękować Panu Bogu, ale też z ufnością prosić o łaski potrzebne do naszego codziennego, wiernego i wytrwałego podążania za Jezusem Chrystusem w Jego Kościele. O dziękczynieniu i modlitwie w intencji Diecezji pamiętajmy również uczestnicząc tego dnia we Mszach świętych sprawowanych w naszych parafiach i wspólnotach zakonnych.

Zapraszając do wspólnego dziękczynienia Wszystkim z serca błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego

+ Andrzej Franciszek Dziuba

Podobne