Zapraszamy na rekolekcje w Domu Rekolekcyjnym Diecezji Łowickiej w Wiskitkach

13 KWIETNIA 2011
admin

Zapraszamy na rekolekcje w okresie wakacji:

 1. Weekend „O modlitwie osobistej”
  Termin: 24-26 czerwca. Początek 24 czerwca o godzinie 17.30. Zakończenie 26 czerwca po południu. Koszt 120 zł.

  Wielu ludzi nie modli się wcale. Niektórzy czynią to niedbale. Wielu traktuje modlitwę jak smutny obowiązek. Czasem o niej zapomina. A jak wygląda to w Twoim życiu? Może wreszcie nadszedł czas by poważniej potraktować pragnienie własnego serca?
  W czasie tego weekendu prowadzący dzieli się z uczestnikami swoimi doświadczeniami z życia modlitwą i stwarza szansę zapoznania się z różnymi jej formami oraz wskazuje na potrzebę jej pogłębienia.

  Weekend przeznaczony jest dla wszystkich chętnych.

  Prosimy o zapisy do końca maja 2011.

 2. Rekolekcje: „Uzdrowienie przez miłość i modlitwę”
  Termin: 2-9.07.2011, Rozpoczęcie: sobota 2 lipca 2011 godz. 17.00, Zakończenie: sobota 9 lipca 2011 ok. godz. 14.00, Koszt: 260 zł.

  Celem rekolekcji jest pomoc w otwarciu na łaskę przyjęcia uzdrowienia duchowego, wewnętrznego i fizycznego. Drogą ku niemu jest głębsze poznanie i przylgnięcie do miłości Boga. Miłość ta przynosi wolność i prowadzi do uczestnictwa w prawdziwym zwycięstwie.

  W rekolekcjach mogą wziąć udział osoby, które uznały Jezusa Chrystusa za Pana swojego życia i pragną wzrastać w wierze, nadziei i miłości.

  Prosimy o zapisy do końca maja 2011.

Podobne