Zaprzyjaźnieni ze św. Józefem

4 LUTEGO 2019
Janusz Szwarocki

Dnia 03.02.2019 r. kandydaci przygotowujący się do sakramentu bierzmowania z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Łowiczu udali się do Kalisza na dzień skupienia. Ich celem w najstarszym mieście w Polsce było Sanktuarium św. Józefa. Na miejscu ponad osiemdziesięcioosobową grupę przywitał ks. Jacek Plota. Przedstawił historię sanktuarium, kultu oraz obrazu św. Józefa. Młodzież z parafii katedralnej w Łowiczu z zaciekawieniem wsłuchiwała się w treści głoszone przez tamtejszego proboszcza. Centralnym punktem pobytu w Kaliszu była Eucharystia. Przewodniczył jej ks. Piotr Machała. Do zgromadzonych w świątyni wiernych wygłosił również homilię. Koncelebransami byli dwaj kapłani  Łowicza: ks. Sebastian Antosik – gł. organizator wyjazdu oraz o. Andrzej Lisiak SP – opiekun młodzieży ze szkół pijarskich w Łowiczu, która uczestniczyła w tym duchowym wydarzeniu. Służbę liturgiczną stanowił p. Piotr Sumiński, katecheta sprawujący funkcję opiekuna podczas wyjazdu. Po Mszy św. Łowiczanie wysłuchali konferencji. Jej autorką była s. Natalia Musidlak ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi. Tematem przewodnim był Duch Święty.

Pomimo brzydkiej pogody i panującego zimna wszyscy wrócili do Łowicza  zadowoleni. Dzień skupienia zorganizowany dla młodzieży z parafii katedralnej jest częścią przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Cieszy fakt, że młodym ludziom towarzyszyła grupa rodziców, a nawet dziadkowie. W grupie opiekunów znalazły się jeszcze trzy katechetki pracujące na terenie parafii katedralnej w Łowiczu: s. Małgorzata Depka, p. Emilia Adamowicz i p. Renata Panek.

Warto dodać, że modlący się do św. Józefa otrzymują wiele łask. Ten święty słynie m.in. z takich cnót jak: sprawiedliwość, wierność, cierpliwość, pokora, uczciwość czy posłuszeństwo. Jest patronem rodzin, małżonków, cieśli, ludzi pracy, dobrej śmierci. Nader ważne jest to, że od 8 grudnia 1970 r. jest patronem Kościoła. Do św. Józefa modlą się również kawalerowie i panny, którzy pragną zostać mężem lub żoną. Św. Józef stał się przyjacielem, kimś bliskim dla wielu uczestników dnia skupienia w Kaliszu…

 

Tekst i zdjęcia Piotr Sumiński