Zaproszenie do Muzeum Dziedzictwa Kościelnego w Tumie

11 PAźDZIERNIKA 2019
ks. Łukasz Antczak

W dawnej organistówce parafii pw. NMP Królowej i  św. Aleksego w Tumie przy Archikolegiacie powstaje unikatowe, przykościelne muzeum. Bezcenne Miejsce- Muzeum Dziedzictwa Kościelnego. Znajdą się w nim cenne eksponaty, przybliżające historię tego miejsca. Na pomysł utworzenia niewielkiego muzeum wpadła Rada parafialna.

„Chcemy mówić o tym miejscu – przecież w nim kiedyś mieszkali ludzie. Było to miejsce życia p. kościelnego i organisty.– powiedziała Radna Anna Kornat.

Budynek w czasie II wojny światowej był siedzibą wartowników niemieckich- wyjaśnia ks. Proboszcz

Muzeum byłoby pierwszą taką jednostką działającą przy kościele parafialnym w naszej diecezji. ks. Piotr zauważył też, że takie małe muzea przykościelne działają już w wielu krajach o „prastarej kulturze”, np. we Włoszech lub Hiszpanii. Możliwe, że za przykładem parafii NMP Królowej i św. Aleksego pójdą inni i w następnej dekadzie rozwinie się sieć takich małych skarbców przykościelnych.

Proboszcz parafii nie chce na razie mówić o szczegółach działalności muzeum. „To wszystko jeszcze się krystalizuje. Być może oprócz muzeum będziemy używać określenia galeria, kawiarenka. Wiele zależy od funduszy – parafia NMP Królowej i św. Aleksego jest bardzo mała, liczy zaledwie 1150 osob” – wyjaśnił ks. Nowak

Placówka zajmie 110 mk2,  czyli dwie trzecie całości pomieszczenia.  Warto wspomnieć, że muzeum kościelne w Tumie istniało do 1939 r. i posiadało wiele cennych zbiorów.

ks. Piotr Nowak

Proboszcz