Wyjątkowe spotkanie w Woźniakowie

2 PAźDZIERNIKA 2020
Krzysztof Zwoliński

W niedzielę 20 września Oratorium im. Bł. Michała Rua w Woźniakowie k. Kutna zapełniło się wyjątkowymi gośćmi. Oprócz młodych animatorów i kandydatów na animatorów byli obecni także ich rodzice.

Oratorium to przestrzeń często nazywana przez młodzież „drugim domem”. Zamiarem samej młodzieży było pokazanie i przybliżenie swoim rodzicom działalności salezjańskiego oratorium, które od ponad dwóch dekad działa jako stowarzyszenie dla lokalnej społeczności.

Wydarzenie, które zebrało sporą grupę młodzieży i rodziców, miało kilka części. Duchową, na którą złożyła się wspólna modlitwa oraz liturgia eucharystii; część integracyjną z zabawami oraz wspólnym czasem spędzonym przy poczęstunku. Dopełnieniem była część edukacyjna z prezentacjami działań oratorium i świadectwami samych młodych, którzy opowiedzieli o tym, co robią i czym jest dla nich oratorium. Swoje słowo skierował do zebranych rodziców także kierownik oratorium.

Pragniemy wyrazić podziękowania Regionalnemu Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, które dofinansowało to wydarzenie. Już po raz trzeci Oratorium im. Bł. Michała Rua realizuje z tym podmiotem zadanie, mające na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu lub marginalizacji najmłodszych. Tegoroczna edycja tego projektu jest przeprowadzana pod nazwą „Stacja przyszłość – program wsparcia dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

 

Tekst i zdjęcie: ks. Piotr Szlufik SDB