Wieczór uwielbienia w Szymanowie

14 GRUDNIA 2018
Janusz Szwarocki

We wspomnienie Matki Bożej z Guadelupe uczennice szkoły w Szymanowie przeżywały dzień skupienia a także uczestniczyły w adwentowym uwielbieniu.

Wieczór przebiegł pod hasłem „Maryja, czy Ewa?”. W trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu dziewczęta odpowiadały sobie na pytanie, którą drogą chcą podążać. W poszukiwaniu odpowiedzi dziewczynom pomagały rozważania i pieśni w wykonaniu zespołu Artystycznie Szerzący Miłosierdzie. Czas skupienia i adoracji był też okazją do odkrywania swojej kobiecości za przykładem Maryi. – Każda z nas jest do czegoś powołana, każda z nas ma imię, które jest znane Panu. Od nas zależy czy będziemy wierne Bogu jak Maryja, która w chwili zwiastowania miała tylko jedno pytanie „Jak mi się to stanie skoro nie znam męża?”, ufała Bogu od samego początku, czy tak, jak Ewa spróbujemy działać na własną rękę – można było usłyszeć w trakcie skupienia.

Nie zabrakło także radosnego uwielbienia. Zespół ASM nie po raz pierwszy zagrał w kaplicy Pani Jazłowieckiej w Szymanowie. Do wspólnego śpiewania z muzykami nie trzeba było zachęcać dziewczyn. Z radością wyśpiewały chwałę Najwyższemu. – Dziś było wszystko czego było nam potrzeba, zarówno siostrom jak i dziewczynom. Moment ciszy, niezwykle ważny i potrzebny na osobistą rozmowę z Jezusem. Adwent jest czasem radosnego oczekiwania na Pana i taki właśnie był ten wieczór. Pełen refleksji, ale i radości – mówiła s. Karola.

– Każde spotkanie z Bogiem, z Maryją pozwala mi odkryć odpowiedź na pytania, które krążą wokół mnie. Śpiew zespołu, radość która w tym płynie widać jaka naprawdę jest nasza wiara. Żywa, wielbiąca Boga – mówi Jadzia Chmielaki, uczennica. – Dziś zdecydowanie wybieram Maryję jako moją Pocieszycielkę i Orędowniczkę. Chcę razem z Nią podążać ścieżkami życia, naśladować Ją i w Jej towarzystwie stawać się lepszym człowiekiem – dodaje Jadzia.

Uwielbienie zakończyło się aktem zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi. Wszystkie uczennice bez wahania wybrały Maryję za swoją Orędowniczkę i chcą podążać za Jej przykładem. Wiele dziewcząt przystąpiło do sakramentu pokuty i pojednania. Dziś przeżywały kolejny dzień rekolekcji. Konferencje poprowadził ks. Roman Sękalski.

 

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.
Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej Lowicz.gosc.pl