Wakacyjne Spotkanie Młodzieży Pijarskiej w Łowiczu

26 LIPCA 2021
Krzysztof Zwoliński

Od 21 do 25 lipca w Pijarskich Szkołach Królowej Pokoju w Łowiczu odbywało się doroczne święto młodych związanych z duszpasterstwem Zakonu Pijarów.

W tym roku na miejsce spotkania młodzieży z placówek pijarskich z całej Polski wybrano Łowicz. Oficjalnego otwarcia spotkania dokonał asystent prowincjała ds. duszpasterstwa młodzieży o. Jacek Wolan.

Przybyła do Łowicza młodzież z Elbląga, Bolszewa, Warszawy, Katowic, Jeleniej Góry, Bolesławca, Krakowa, Rzeszów każdego dnia uczestniczyła w bogatym programie. Młodzi uczestniczyli w  czuwaniach, adoracjach, modlitwach modlitwach, konferencjach, głoszonych przez kapłanów, spotkaniach w grupach, różnego rodzaju warsztatach.

 

Tekst dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”

Zdjęcia: ARCHIWUM PIJARSKICH SZKÓŁ KRÓLOWEJ POKOJU W ŁOWICZU

Więcej o wydarzeniu na stronie: lowicz.gosc.pl