W Roku św. Józefa rawski „Duży kościół” został kościołem stacyjnym

8 MARCA 2021
Krzysztof Zwoliński

W rawskim dekanacie, decyzją ks. Biskupa Andrzeja Franciszka Dziuby kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Maz., zwany wśród mieszkańców „Dużym kościołem”, został ustanowiony kościołem stacyjnym w Roku św. Józefa. Z tego powodu będzie można w nim codziennie uzyskać odpust zwyczajny, biorąc udział we Mszy świętej lub dowolnym nabożeństwie, albo modląc się prywatnie, uwzględniając modlitwy przepisane przez Stolicę Apostolską.

Papież Franciszek, dla uczczenia 150. rocznicy dnia, w którym święty Józef został ogłoszony Patronem Kościoła Katolickiego, ogłosił 8 grudnia ubiegłego roku Rok św. Józefa . Potrwa on do 8 grudnia 2021 r.

Rawska świątynia jest jedną z siedmiu w diecezji, które spotkało takie wyróżnienie.

A oto tekst Dekretu ks. Biskupa.

 

Dekret Biskupa Łowickiego o odpustach w Roku św. Józefa

Penitencjaria Apostolska postanowiła, w Roku św. Józefa, ogłoszonym przez Papieża Franciszka, w okresie od 8 grudnia 2020 roku do 8 grudnia 2021 roku, dla godnego uczczenia 150. rocznicy dnia, w którym Święty Józef został ogłoszony Patronem Kościoła Katolickiego, udzielić daru specjalnych odpustów wiernym, którzy:

  1. przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie;
  2. na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy;
  3. odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi;
  4. powierzać będą codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa oraz będą wzywać Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna;
  5. odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa (w tradycji łacińskiej) lub Akatyst do Świętego Józefa, w całości lub przynajmniej w odpowiedniej części (w tradycji bizantyjskiej), lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa, przypisaną jako własna w różnych tradycjach liturgicznych, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.

Ponadto, poza wspomnianymi wyżej okolicznościami, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, w Niedzielę Świętego Józefa (w tradycji bizantyjskiej), 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej.

W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.

Wybieram nadto następujące kościoły parafialne, w których można uzyskać odpusty zupełne podczas pielgrzymek w Roku św. Józefa, biorąc tam udział we Mszy świętej lub dowolnym nabożeństwie lub modląc się tam prywatnie, uwzględniając modlitwy przepisane przez Stolicę Apostolską:

– Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łowiczu;

– św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Skierniewicach;

– św. Józefa Robotnika w Sochaczewie;

– św. Andrzeja Apostoła w Łęczycy;

– św. Stanisława Biskupa w Kutnie

– Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Rawie Mazowieckiej;

– Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie.

Wypraszając obfitości Bożych łask dla Wszystkich, którzy pragną uzyskać w Roku św. Józefa dar odpustów, z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

Podpisał Biskup Łowicki Andrzej Franciszek Dziuba

https://www.vaticannews.va/…/papiez-oglasza-rok…

 

Tekst i zdjęcie: ks. Bogumił Karp