Usłyszeli List od Jezusa

22 GRUDNIA 2017
ks. Łukasz Antczak

Dnia 21 grudnia 2017 r. o godz. 11 w sali gimnastycznej ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu zgromadziła się społeczność blichowska, aby wspólnie świętować Wigilię Szkolną.

Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Maria Laska. Przywitała przybyłych gości a wśród nich: ks. bp. Józefa Zawitkowskiego, wicestarostę powiatu łowickiego Grzegorza Boguckiego, Violettę Wrońską – przewodniczącą Rady Rodziców, ks. Radosława Sawickiego – szkolnego katechetę.
W tym roku w klimat Bożego Narodzenia wprowadziły zebranych treści przygotowane przez p. Piotra Sumińskiego i jego uczniów: Natalię Gruziel, Gabrysię Foks, Kamila Bodka, Dawida Górskiego, Krystiana Mikołajczyka i Szymona Zwolińskiego.
W swoim spektaklu przedstawili to, co zagraża narodzinom Boga w sercu i życiu człowieka – siedem grzechów głównych. Widzowie zobaczyli i usłyszeli dobitne przesłanie, które wielu odczytało jako swoistego rodzaju rekolekcje adwentowe. Słusznie – taki właśnie zamysł przyświecał autorom scenariusza tegorocznej Wigilii. Szczególnymi okazały się trzy momenty. Pierwszy to ten, kiedy katecheta Piotr Sumiński nie przeczytał Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa (Łk 2, 1-20) lecz wygłosił z pamięci, tak, jak niegdyś przekazywano Słowo Boże. Drugim był ten, w którym Dawid Górski przeczytał list ze słowami Jezusa skierowanymi do społeczności blichowskiej. Trzecim było słowo ks. bp. Józefa Zawitkowkiego skierowane do obecnych. Jego Ekscelencja przypomniał istotę zbliżających się świąt i związanych z nimi zwyczajów. Treść listu od Jezusa wydała się księdzu biskupowi na tyle ujmująca, iż poprosił o możliwość zabrania go ze sobą. Odczytane słowa brzmiały następująco:

 

Moi Kochani!

Zwracam się dziś do każdego i każdej z Was z osobna i do wszystkich razem. Kieruję swoje słowa do każdego z Was osobiście i zarazem do całej społeczności waszej Szkoły na Blichu.

W przededniu kolejnego Bożego Narodzenia w Waszych sercach pragnę przemówić dziś ja, Wasz Zbawiciel, Mesjasz Pan, o Którym usłyszeliście przed chwilką
w Ewangelii.

Przyjmij moje słowo, zaufaj mi i podejmij swą życiową misję. Każdy z Was otrzymał ode mnie konkretne powołanie. Ludzie dzisiejszych czasów oczekują twojego świadectwa, dowodu na właściwie wykorzystanie daru. Nie lękaj się! Wypłyń na głębię! – jestem przy Tobie w każdej sekundzie Twojego istnienia.

Odrzuć grzechy, o których dziś usłyszałeś. Zamiast nich ofiaruj ludziom Miłość, tę, której cię nauczyłem. Jej pochodnymi są przeciwieństwa grzechów głównych.

Zamiast pychy ofiaruj POKORĘ. W zamian chciwości na ołtarzu życia składaj HOJNOŚĆ. CZYSTOŚCIĄ oczu, myśli, słów i zamiarów przepędź ze swojego życia nieczystość. Zazdrość zduś w zarodku UZNANIEM i PODZIWEM dla innych. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu pokonaj UMIAREM. Wniwecz pogoń gniew, przynoś światu i ludziom POKÓJ. Wypleń ze swojego życia lenistwo, aby mógł wzrastać ZAPAŁ, pracowitość i ofiarność. Te dary przyjmę od Ciebie zawsze. Pamiętaj: Królestwo moje jest pośród Was, i ja Jestem pomiędzy Wami zawsze tam, gdzie: Miłość, Dobro i Piękno.

Sercem obejmuję każdego i każdą z Was. Stale pragnę prowadzić Was przez życie w świetle i mocy Ducha Świętego.

Z serca wszystkim błogosławię.

Jezus.

 

Część artystyczną przygotował p. Piotr Sumiński. O wystrój i dekorację zadbali p. Emilia Adamowicz wraz z młodzieżą. Oprawę muzyczną przygotowali p. Jan Dutkiewicz wraz z ZPiT „Blichowiacy”. Opłatek zorganizował ks. Radosław Sawicki. Poczęstunek przygotowały panie: Iwona Bogusiewicz – Kuś, Agnieszka Golan, Edyta Kłak, Olga Kwapisz – Wojda wraz z młodzieżą kształcącą się w technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

 

Tekst i zdjęcia: Piotr Sumiński