Spotkanie edukacyjne w Woźniakowie

31 SIERPNIA 2018
E. K.

We wtorek 28 sierpnia odbyło się spotkanie edukacyjne dla dzieci i młodzieży z Kutna i okolic. Miejscem tego wydarzenia, które zgromadziło grupę przeszło dwudziestu osób, było salezjańskie Oratorium im. Bł. Michała Rua funkcjonujące przy parafii pw. św. Michała Archanioła w podkutnowskim Woźniakowie.

Spotkanie, które z założenia, ma być swego rodzaju pomnikiem ku czci Niepodległej, dało możliwość zebranym uczenia się autoprezentacji, dokonywania analizy własnego doświadczenia życiowego i wypowiadania osobistych opinii w grupie. Na zakończenie wszyscy biorący udział w spotkaniu edukacyjnym zostali uraczeni słodkim poczęstunkiem.

Spotkania edukacyjne są realizowane przez Oratorium w Woźniakowie w ramach zadania pn. „Klub dla młodzieży zagrożonej marginalizacją – żywy pomnik na 100-lecie niepodległości”. Finansuje je Starostwo Powiatu Kutnowskiego, któremu kierownictwo oratorium i wszyscy młodzi beneficjenci wyrażają szczerą wdzięczność.