Skierniewice. Proboszcz z medalem

1 WRZEśNIA 2021
Krzysztof Zwoliński

Podczas Mszy św. dziękczynnej za powstanie NSZZ „Solidarność” w parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika ks. Grzegorz Gołąb otrzymał Medal 40-lecia.

Odznaczenie wręczono w 41. rocznicę powstania Solidarności. Przedstawiciele związku podkreślali, że jest to medal wyrażający solidarność, miłość i wiarę – wartości, które po ubiegłym roku nabrały jeszcze większego znaczenia.

Akt nadania wraz z uzasadnieniem odczytał przewodniczący Andrzej Rochalski. Kapłan otrzymał także w prezencie książkę o bł. ks. Jerzym Popiełuszce.

 

Tekst i zdjęcie dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”

Więcej o wydarzeniu na stronie: lowicz.gosc.pl