Salezjańskie półkolonie

21 CZERWCA 2021
Krzysztof Zwoliński

Praca z młodzieżą trwa u salezjanów przez cały rok szkolny. Wakacje są czasem intensywnej wspólnej zabawy, modlitwy i różnorodnych atrakcji. Tego lata Salezjanie z Woźniakowa przygotowali bogatą ofertę zarówno dla młodzieży na stałe związanej z parafią świętego Michała Archanioła i Oratorium im. bł. Michała Rua oraz SL SALOS „RÓŻA KUTNO”, jak i dla dzieci z całego miasta, gminy i powiatu, które odpowiedziały pozytywnie na ogłoszenia salezjanów.

W Woźniakowie od 05 lipca do 23 lipca odbędą się półkolonie dla dzieci i młodzieży, które zgromadzą w trzech turnusach 360 osób. Organizatorem półkolonii w 2021 jest SL SALOS „RÓŻA KUTNO”, a kadrę stanowią wychowawcy wywodzący się z Oratorium im. Bł. Michała Rua.

Drugą propozycją są kolonie w Salezjańskim ośrodku wypoczynkowym – Czerwona Karczma k. Ostródy w dniach 19 – 28.07.2021 roku dla 45 osób we współpracy z Oratorium im. św. Dominika Savio w Łodzi.

Trzecią propozycją są Obozy Sportowe w Jastarni. Dwa turnusy: pierwszy od 02 do 11 sierpnia, a drugi od 15 do 24 sierpnia. Oba turnusy dziesięciodniowe. Miejsce obozu sportowego to miasto Jastarnia – miejscowość turystyczna nad morzem. Szkoła jest w samym centrum Jastarni w odległości 450 metrów od Zatoki Puckiej (7 minut pieszo) oraz 800 metrów (10 minut pieszo) od głównego wejścia na plażę nad morzem. Placówka położona jest na ogrodzonej działce, na której znajduje się plac zabaw oraz wielofunkcyjne boisko sportowe. Baza sportowa to boisko wielofunkcyjne przy szkole oraz hala sportowa, będziemy też korzystać z obiektów MOSiR Jastarnia i Hel. Natomiast program wychowawczy oparty będzie na filmie i konspektach o życiu i posłannictwie kard. Stefana Wyszyńskiego, przyszłego świętego, który konsekrował Kościół Woźniakowski w 1968 roku i tu kardynał otrzymał melodię Apelu Jasnogórskiego. Program nosi nazwę: „Od Stefka do Stefana, od Chłopca do Kardynała”.

Obozy zgromadzą 110 zawodników. Obsługa wychowawcza i trenerska to kadra trenerów i opiekunów SL SALOS „RÓŻA KUTNO”. Natomiast część młodzieży oratoryjnej wyjedzie na swoją formację czyli będą uczestniczyli w Szkole Animatora Oratorium pierwszy stopień SAO od 27 lipca do 05 sierpnia. Pozostała część animatorów będzie uczestniczyła w drugim, trzecim i czwartym stopniu SAO w Czerwińsku nad Wisłą. Na zakończenie wakacji odbędzie się CAMPO BOSCO 2021 w Czerwińsku nad Wisłą dla 400 osób, w tym młodzieży z naszego Oratorium. Dziękujemy wszystkim zaangażowany w pracę wakacyjną. Dziękujemy Panu Prezydentowi Miasta Kutno za dofinansowanie półkolonii, Pani Wójt Gminy Kutno za dofinansowanie półkolonii i obozu sportowego, Panu Wojewodzie Łódzkiemu za dofinansowanie działań SL SALOS „RÓŻA KUTNO” w Woźniakowie.