Roraty w Tumie

22 GRUDNIA 2018
Janusz Szwarocki

W dniu dzisiejszym w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej w Tumie Mszy św. roratniej przewodniczył i homilię wygłosił bp Wojciech Osial. U jego boku modlił się również proboszcz ks. Piotr Nowak. Nie zabrakło licznie przybyłych parafian, a wśród nich dzieci z lampionami, które brały czynny udział w głoszonej przez biskupa homilii rozważając dzisiejszą Ewangelię. Podczas modlitwy „Ojcze Nasz” najmłodsi otoczyli ołtarz i razem z kapłanami trzymając się za ręce, wznosili je ku niebu. Po zakończonej Komunii Św. dwie młode parafianki Agatka i Michalina zaśpiewały ” Kolędę dla nieobecnych”. Na zakończenie Eucharystii bp Wojciech złożył wszystkim życzenia bożonarodzeniowe.

 

Tekst i zdjęcia Janusz Szwarocki