Rocznica peregrynacji ikony Matki Bożej Jasnogórskiej w Grabowie

17 MAJA 2019
Janusz Szwarocki

W parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Grabowie 15 maja stał się wyjątkową datą. Dwa lata temu, tego dnia wierni w swoich progach powitali Matkę Bożą w kopii jasnogórskiego wizerunku. W tym roku obchodzili drugą rocznicę uroczystości.

Czas ponownie na chwilę się zatrzymał tak, jak dwa lata temu, gdy do parafii w Grabowie przyjechał bus – kaplica, a w nim wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej. W środę 15 maja teren kościoła ponownie udekorowany był kolorowymi wstążkami, flagami a dźwięk syreny strażackiej i dzwonów sygnalizował, że do parafii przyjeżdża Matka Boża w ikonie jasnogórskiej. Obraz – ufundowany przez rodziców miejscowego proboszcza – przyjechał w asyście Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażacy na ramionach wnieśli ikonę do świątyni, gdzie w progu bp Wojciech Osial wraz z proboszczem ks. Jackiem Marciniakiem powitali Królową Polski. Wierni padli na kolana i śpiewem witali Ją, jak dwa lata temu.

W tym roku uroczystość połączona była z rocznicą I Komunii Świętej. Dzieci zgodnie przyznały, że dla nich to podwójne świętowanie. – Wspominamy dzień, w którym przyjęliśmy po raz pierwszy Pana Jezusa w postaci chleba, ale też wizytę Matki Bożej w naszym kościele. Pamiętamy to dokładnie, bo przychodziliśmy wtedy z rodzicami do kościoła kilka dni wcześniej na takie specjalne nauki a później jak już przyjechał taki duży obraz Maryi to też byliśmy obecni. Nawet w nocy – opowiadały dzieci.

Dla mieszkańców peregrynacja była ważnym wydarzeniem. Zarówno czas rekolekcji, jak i nawiedzenia sprawił, że wierni zawierzyli swoje życie Pani Jasnogórskiej i nieustannie polecają Jej swoje troski, kłopoty, ale i radości. Od czerwca 2017r. nieustannie po domach wędruje kopia wizerunku jasnogórskiego. 32 wsie, ponad 3 tyś. mieszkańców każdego dnia gości w swoim domu niezwykłą Orędowniczkę. Każda wizyta odnotowana jest w księdze. Podczas tegorocznych uroczystości ks. Marciniak złożył u stóp Matki cztery księgo, które zawierają prośby, dziękczynienia i kolejne nazwiska rodzin, które oddały się w opiekę Maryi.

– Od czasu nawiedzenia każdego 15. dnia miesiąca w sposób szczególny oddajemy hołd Matce Bożej. Spotykamy się na adoracji, śpiewamy Apel Jasnogórski i trwa Noc Nikodema, gdzie przez kilka godzin nieustannie spowiadam wiernych. Często pomagają mi kapłani z okolicznych parafii. Maryja jest dla nas szczególną Osobą chcemy Jej to pokazywać nieustannie – mówi ks. Jacek Marciniak.

Do północy w świątyni trwała adoracja Najświętszego Sakramentu, a przy obrazie Matki Bożej strażacy zaciągnęli wartę. – Cieszę się, że możemy to ponownie przeżywa. Dla wielu pewnie dzień nawiedzenia był ważny, ale niewielu wraca do tego w ten sposób. Dla nas to nieustanny powrót, do tego, co było dobre, ale przede wszystkim to trwanie przy Matce – mówi pani Renata, parafianka.

 

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.