Rewitalizacja obiektów sakralnych w Rawie Mazowieckiej

23 STYCZNIA 2019
Janusz Szwarocki

Szanowni Państwo,

prowadzone prace przy największym w Polsce projekcie rewitalizacji obiektów sakralnych zmierzają ku końcowi. Co prawda cały projekt miał się zakończyć w grudniu 2019 r., ale na prośbę Głównego Wykonawcy – firmy Castellum z Wrocławia parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. w Rawie Maz. podpisała Anex wydłużający czas prac do połowy maja 2019 r. Wcześniej parafia uzyskała na to zgodę od instytucji dofinansowującej prace , tj Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Jedną z ważniejszych prac do wykonania pozostała elewacja kościoła oraz kolegium. Inne prace stopniowo zmierzają ku zakończeniu.

Aktualnie firma AC Konserwacja spod Krakowa instaluje odrestaurowane XVII wieczne ołtarze oraz ambonę, które po trudnych pracach konserwatorskich powróciły do pierwotnej kolorystyki. Jeszcze trwają prace konserwatorskie przy głównym ołtarzu otoczonym przez majestatyczną dekorację polichromiczna odkrytą spod poprzednich warstw malarskich. Wierni cieszą się ciepłym we wnętrzu świątyni, pomimo prowadzonych prac. Jest to zasługa dobrze funkcjonującego ogrzewania podłogowego, które działa pod nową posadzką wykonaną z hiszpańskiego marmuru. Gotowe już są do przekazania pomieszczenia dla Biblioteki Dziecięcej. Także budzące ciekawość krypty mają już pozakładane oświetlenie oraz ceglaną podłogę. Na poddaszu kolegium są już zakończone prace przy pomieszczeniach na potrzeby Centrum Spotkań i Dialogu. Także w dzwonnicy wybudowana została drewniana klatka schodowa wraz z podestami, które będą umożliwiały dojście do punktu widokowego. Niesamowite przeobrażenie przeszły dotychczasowe piwnice  w których trwają prace wykończeniowe nad pomieszczeniami mającymi służyć integracji i koncertom.  Oprócz tych prac wykonano bardzo wiele innych, które w całości sprawią, że nasze zabytkowe obiekty – najstarsze w Rawie (biorąc pod uwagę nie tylko ich czas powstania ale też i fakt podkreślany przez konserwatorów, że zarówno kościół jak i kolegium są zachowane tak jak je pobudowano) staną się najważniejszą wizytówką nie tylko miasta ale i całego regionu.

Projekt: „Rewitalizacja zespołu obiektów sakralnych pod wezwaniem NPNMP w Rawie Mazowieckiej w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Parafii” jest dofinansowywany m.in. przez: Urząd Marszałkowski w Łodzi, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundusz Kościelny oraz dotacje z innych instytucji i fundacji – dziękujemy! Składamy także wielkie Bóg zapłać naszym parafianom i każdemu darczyńcy.

Więcej informacji na naszej stronie parafialnej oraz FB

Tekst i zdjęcia ks. Bogumił Karp