Rawa dziękuje za papieża Polaka

13 MARCA 2023
Krzysztof Zwoliński

W związku z atakami niektórych mediów na świętość Jana Pawła II w niedzielę 12 marca o 10:00 proboszczowie rawscy sprawowali w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiej Mszę św. dziękczynną. Ks. Dziekan Bogumił Karp wygłosił homilię, którą rozpoczął od zacytowania Oświadczenia dziekanów diecezji łowickiej. Przypomniał też słowa z Ewangelii o „odrzuconym proroku w swojej ojczynie” i odniósł je do postaci św. Jana Pawła II. Nawiązał do różnych wydarzeń  związanych z Papieżem i przypomniał Jego prośbę do rodaków, aby „pamiętali o Nim za życia i po śmierci”. Jeśli zapomnimy o papieżu Polaku to „kamienie będą wołać za nas”. Eucharystii przewodniczył ks. Konrad Świstak proboszcz parafii Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. W koncelebrze był także o. Wojciech Adamczewski przeor i proboszcz od OO Pasjonistów. We Mszy św. uczestniczyło bardzo wielu wiernych. Modlił się także Komisarz UE p. Janusz Wojciechowski. Byli również parlamentarzyści (senator Rafał Ambrozik, poseł Robert Telus i Grzegorz Wojciechowski) oraz samorządowcy reprezentowani przez Wójta Gminy Rawa Mazowiecka p. Michała Michalika.

Po błogosławieństwie w procesji wszyscy udali się pod pomnik św. Jana Pawła II, gdzie była krótka modlitwa i zaśpiewano tradycyjnie „Barkę”. Na koniec delegacje złożyły kwiaty oraz znicze. Również przybyli wierni licznie składali swoje znicze jako znak wdzięcznej modlitwy i świadectwa o wilekości Jana Pawła II.

Ksiądz proboszcz podziękowął też każdemu za udział i modlitwę i poprosił, aby naszą odpowiedzią na te niecne oskarżenia była modlitwa za wstawiennictwem św. Jana Pawła II oraz pogłębianie naszej wiedzy o Jego nauczaniu.

 

Tekst i zdjęcia: ks. Bogumił Karp