Przygotowania do budowy świątyni

27 LISTOPADA 2019
Krzysztof Zwoliński

W parafii Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Rawie Mazowieckiej 40-godzinne nabożeństwo poprowadził ks. prał. Tomasz Trafny z Watykanu. W odpust parafialny wierni po raz pierwszy zobaczyli makietę kościoła, którego budowa ma się rozpocząć w przyszłym roku.

Z parafianami modlili się także Robert Wojtecki i Anna Niemczyk-Wojtecka, córka śp. Stanisława Niemczyka, który zaprojektował rawską świątynię. Goście zdecydowali się kontynuować dzieło pana Stanisława, podejmując trud wznoszenia świątyni.

Prowadzący rekolekcje ks. Trafny, ukazując Chrystusa jako Króla Wszechświata, omówił 7 atrybutów, które przysługują królowi: poddaństwo, królestwo, pałac, korona, tron, berło i pieczęć. – Chrystus radykalnie zmodyfikował myślenie o królu i królestwie. Jego poddanymi stają się wszyscy, którzy uznają Go za Mesjasza. Królestwo nie jest połacią ziemi, ale wspólnotą wierzących – mówił.

Podczas Sumy odpustowej miało miejsce jeszcze jedno niezwykłe wydarzenie. Było nim przekazanie społeczności rawskiego „Katolika” błogosławieństwa papieża Franciszka. Dokument mówiący o tym, że Ojciec Święty błogosławi szkole, jej uczniom, nauczycielom i dyrekcji, jednocześnie zapewniając o modlitwie, wręczył licealistom ks. Trafny.

 

Więcej o wydarzeniu na stronie: lowicz.gosc.pl

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.