Procesja eucharystyczna w oktawie Bożego Ciała

11 CZERWCA 2023
Krzysztof Zwoliński

Dzisiaj o godz. 10:00 w kościele pw. Świętego Ducha w Łowiczu rozpoczęła się Msza św. poprzedzająca uroczystą procesję eucharystyczną, która zakończyła się przy kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Łowiczu. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił o. Krzysztof – franciszkanin z Niepokalanowa.

U progu Eucharystii proboszcz parafii pw. Św. Ducha ks. Władysław Moczarski przywitał głównego celebransa i wyraził radość z licznej obecności wiernych oraz skierował do obecnych w świątyni słowo: -Dzisiaj przeżywamy nasza procesję eucharystyczną dwóch łowickich parafii: Świętego Ducha i Chrystusa Dobrego Pasterza. (…) Niech to wydarzenie będzie świadectwem naszej wiary, że Chrystus jest, jest naszą miłością; my nie tylko Go przyjmujemy, ale kochamy i pragniemy, aby wyznaczał drogi naszego życia.

W homilii o. Krzysztof przywołał sytuację z dzisiejszej liturgii słowa o powołaniu św. Mateusza ewangelisty: -Przedziwny chichot historii, że ten człowiek pogardzany został zauważony przez Mesjasza. Mało tego – stał się ewangelistą! Nie tylko apostołem, wybranym do grona dwunastu, ale jeszcze stał się tym, którego Ewangelię czytamy. (…) Taki jest nasz Bóg, że potrafi przez pryzmat zawodu, klasy społecznej, grzechu człowieka dostrzec serce. I dzisiaj również Pan Bóg widzi twoje serce, bracie i siostro, że jesteś tu ze swoim potencjałem wiary. (…) Dziękujmy dziś panu, że nas wybrał, że powołał do świętości, że karmi nas swoim ciałem -mówił franciszkanin.

Po udzieleniu komunii św. uformowała się procesja z pocztami sztandarowymi, chorągwiami i feretronami. Asysta procesyjna tradycyjnie prezentowała stroje ludowe regionu łowickiego. Zatrzymując się przy kolejnych ołtarzach i słuchając Ewangelii, wierni publicznie wyznawali wiarę w Chrystusa eucharystycznego.

Monstrancję z Najświętszym Sakramentem nieśli kolejno: o. Krzysztof, ks. proboszcz Władysław Moczarski, ks. Piotr Jarota – wikariusz par. Św. Ducha, ks. Tomasz Szcześniak – wikariusz par. Chrystusa Dobrego Pasterza.

Przy ostatnim ołtarzu swoje słowo skierował do wiernych o. Krzysztof, który mówił o wierze przekazywanej z pokolenia na pokolenie: -Dziś ta wiara była rozwijana przez nas samych, współpracując z łaską Bożą, ale my wszyscy musimy ciągle pamiętać, że ten skarb nosimy w naczyniach glinianych, że musimy go ciągle w sobie ożywiać, ciągle modlić się do Chrystusa.

Franciszkanin mówił również o konieczności szacunku do chleba powszedniego, ponieważ przypomina on nam „pokarm niebieski”. W tym kontekście o. Krzysztof przywołał czasy II wojny światowej, kiedy to w obozach koncentracyjnych więźniowie traktowali każdy kawałek chleba z największym szacunkiem.

Na zakończenie homilii o. Krzysztof podkreślił, że potrzebna jest modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne, aby nie zabrakło głosicieli Słowa Bożego.

Następnie głos zabrał proboszcz par. Chrystusa Dobrego Pasterza ks. prał. Wiesław Wronka. Podziękował on wszystkim zaangażowanym w organizację procesji oraz tym, którzy zechcieli wziąć w niej udział.

Nabożeństwo zakończyło się odśpiewaniem hymnu „Ciebie Boga wysławiamy” i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Zwoliński