Poranek Wielkanocny w Bełchowie

3 KWIECIEń 2018
Janusz Szwarocki

Rezurekcji w parafii św. Macieja Apostoła przewodniczył bp. Wojciech Osial.