Początek roku szkolnego w Kutnie

5 WRZEśNIA 2018
Janusz Szwarocki

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa w Kutnie im. św. Stanisława Kostki ma nowy budynek. Darczyńca Mieczysław Wośko został uhonorowany odznaczeniem Pro Ecclesiae Lovicensis.

Inauguracja roku szkolnego w katolickiej placówce przy parafii św. Wawrzyńca w Kutnie połączona była z otwarciem nowego skrzydła, w którym mieszczą się 6 sal lekcyjnych, obszerna szatnia i zaplecze. Tym samym w szkole, którą prowadzą siostry pasjonistki św. Pawła od Krzyża, 136 uczniów będzie miało komfortowe warunki nauczania.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele św. Wawrzyńca pod przewodnictwem ordynariusza łowickiego Andrzeja F. Dziuby. W świątyni zgromadzili się społeczność placówki z pocztem sztandarowym, ludzie dobrej woli, którzy wspierają szkołę z prezydentem Kutna Zbigniewem Burzyńskim i starostą kutnowskim Krzysztofem Debichem. Obecni byli dziekan kutnowski ks. Jerzy Swędrowski, proboszcz parafii św. Wawrzyńca w Kutnie, który doprowadził do błyskawicznego powstania nowego budynku (decyzja o budowie zapadła rok temu), oraz ks. Stanisław Pisarek, dziekan senior i założyciel placówki.

W homilii biskup Dziuba odniósł się do patrona placówki, którego 450. rocznica śmierci przypadła w tym roku. – Św. Stanisław Kostka dzięki dobrym i życzliwym ludziom oraz zaangażowaniu parafii z księdzem dziekanem na czele daje wam w tym roku wielki dar, który ma służyć waszemu wychowaniu i nauczaniu – mówił biskup do uczniów.

Wśród darczyńców szczególne miejsce zajmują Halina i Mieczysław Wośkowie, których imiona i nazwisko znalazły się na tablicy fundacyjnej w nowym budynku placówki.

Ordynariusz łowicki przyznał Mieczysławowi Wośko odznaczenie Pro Ecclesiae Lovicensis. Ma kształt krzyża zakończonego treflami wypełnionymi czerwoną emalią. W sercu orderu na białym tle znajduje się wizerunek św. Wiktorii. Odznaczenie przyznawane jest od 2004 r. duchownym i świeckim za zasługi dla Kościoła łowickiego.

Po Eucharystii nastąpiło odsłonięcie tablicy fundacyjnej. Uczynili to s. Dorota Janiszewska CP, dyrektor placówki, Irena Maria Lesiak, dyrektor skierniewickiej delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi, prezydent Burzyński i starosta Debich. Biskup Dziuba pobłogosławił i poświęcił pomieszczenia w nowym budynku.

Uroczystość zwieńczył występ uczennic, które zatańczyły dynamiczne tańce lednickie.

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.
Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej Łowicz gość pl