„Piknik z historią” z salezjańskim oratorium

2 MAJA 2018
E. K.

W poniedziałkowe popołudnie 30 kwietnia grupa dzieci i młodzieży uczestniczyła w „Pikniku z historią”. W jego program wpisana była wizyta w dwóch miejscach: Głoskowie i Warszawie. W pierwszym z nich – przy parafii salezjańskiej, w której podczas wojny ukrywano Żydów – były zabawy i poczęstunek a w Warszawie przewidziano zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego i spacer uliczkami Starego Miasta. Uczestnicy „Pikniku z historią” mogli przejść się Krakowskim Przedmieściem, zobaczyć kościół Świętego Krzyża, gdzie spoczywa serce Chopina, Pałac Prezydencki oraz Zamek Królewski. Niemałą frajdą była również dla niektórych pierwsza w życiu podróż metrem.

Program „Pikniku z historią” łączy w sobie wiele celów: poznawania miejsc historycznych, uczenia się etosu narodowych bohaterów, podróżowania i odpoczywania w aktywny sposób oraz budowania więzi międzyludzkich. Także setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest doskonałą okazją do promowania w młodym pokoleniu wiedzy o narodowych bohaterach, kształtowania pamięci historycznej oraz uczenia wartościowych postaw. Służą temu liczne wydarzenia podejmowane w tym roku przez różne instytucje. Także „Piknik z historią”, wpisuje się w te przedsięwzięcia – wyjaśnia pomysłodawca akcji salezjanin ks. Piotr Szlufik z Woźniakowa.

Wydarzenie dofinansowało Starostwo Powiatu Kutnowskiego i będzie kontynuowane do końca obecnego roku. Stowarzyszenie Oratorium im. Bł. Michała Rua dziękuje serdecznie: Starostwu za udzielone wsparcie oraz wolontariuszom – wychowawcy i opieka medyczna – za ich ofiarną posługę.