Pierwsi Rycerze Kolumba w Rawie Mazowieckiej

24 MARCA 2019
Janusz Szwarocki

W sobotę 23 marca w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP po Mszy św. o 18.00 zostało wprowadzonych do zakonu Rycerzy Kolumba 5 mężczyzn z parafii.

Jak czytamy na oficjalnej stronie, Rycerze Kolumba „są katolicką, bratnią organizacją wzajemnej pomocy mężczyzn, która powstała, aby udzielać pomocy finansowej członkom i ich rodzinom. Członkowie wraz z rodzinami pomagają sobie nawzajem w wypadku choroby, kalectwa, a także w każdej potrzebie. Między członkami wytwarza się więź intelektualna i towarzyska poprzez wspólne prace w dziedzinie charytatywnej, wychowawczej, religijnej, społecznej, pomocy bliźnim, w wypadku wojny czy katastrofy”.

Ta zasłużona organizacja katolicka angażuje mężczyzn także do pogłębionego życia wiarą i czynem. Wszędzie tam, gdzie działają, są pomocą dla proboszcza w sprawach parafialnych. Na prośbę ordynariusza bp. Andrzeja F. Dziuby pierwsza wspólnota Rycerzy Kolumba w diecezji łowickiej powstaje w Rawie Mazowieckiej, ale jest otwarta na mężczyzn z całej diecezji.

Specjalny obrzęd wtajemniczenia, w którym mogli uczestniczyć tylko rycerze oraz nowi kandydaci, odbył się w historycznej sali refektarza pojezuickiego kolegium. Nowych członków do grona Rycerzy Kolumba przyjęli bracia z Tomaszowa Mazowieckiego. Ksiądz Bogumił Karp, proboszcz parafii, zaprasza chętnych do powiększania rawskiej wspólnoty.

 

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.