Pielgrzymka z Łęczycy

7 MAJA 2018
Janusz Szwarocki

Wierni z parafii św. Andrzeja Apostoła w Łęczycy wędrowali pieszo do Leśmierza. W ten sposób uczcili św. Józefa, którego figura znajduje się w leśmierskim kościele.

Data pielgrzymki wybrana została nieprzypadkowo. 6 maja w parafii pw. Opieki św. Józefa w Leśmierzu obchodzony był odpust. Grupa 45 pątników z Łęczycy ze swoim proboszczem ks. Sławomirem Sobierajskim dotarli na Mszę św. odpustową. Pokonali 9 kilometrów.

Pątników powitał ks. Paweł Pełka, proboszcz parafii w Leśmierzu. Sumę odpustową sprawował ks. Sobierajski, który pełni funkcję dziekana łęczyckiego. Msza św. zakończyła się procesją z Najświętszym Sakramentem. Oprawę muzyczną uświetniła orkiestra OSP w Tumie.

 

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.
Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej Pielgrzymka