OTWARCIE WYSTAW

5 GRUDNIA 2019
Krzysztof Zwoliński

W poniedziałek o 10:00 w budynku kolegium miało miejsce uroczyste otwarcie wystaw dotyczących historii naszych zrewitalizowanych obiektów: Pierwsza z nich nosi tytuł: Fundacja Wołuckich i co dalej …? Dzieje obiektów pojezuickich kościoła i kolegium, zaś druga -. Proboszczowie. Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiej 1900 – 2019. Przy licznym udziale osób oraz mediów ks. proboszcz Bogumił Karp powitał zgromadzonych oraz przedstawił autorkę tych dwóch wystaw – Panią Olgę Brudzynśką – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej.

Po geście otwarcia głos zabrała Pani Dyrektor, która przedstawiła obie wystawy oraz oprowadziła uczestników.

Po obejrzeniu wystaw ksiądz Proboszcz zaprosił wszystkich do „Parafialnej kawiarenki” gdzie przy przy kawie i cieście trwała rozmowa na temat wystaw.

Projekt powstał dzięki działaniu dofinansowanemu z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „Rawska korona spotkań z kulturą – bogactwo województwa łódzkiego”.

 

Tekst i zdjęcia: ks. Bogumił Karp