Ostatnia szarża powstania warszawskiego

5 PAźDZIERNIKA 2022
Krzysztof Zwoliński

Uroczystość odbyła się 24 września na terenie parafii Przemienienia Pańskiego w Międzyborowie. Rozpoczęła się od Mszy św. w asyście wojskowej.

Grupa społeczników, skupionych wokół Stowarzyszenia „Szwadron Kawalerii im. 27 Pułku Ułanów z Żyrardowa”, Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „Jodła” z Krasocina, Ośrodka Armii Krajowej „Żaba” z Żyrardowa, Stowarzyszenia „Jedność w Prawdzie” z Międzyborowa przy udziale 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej z Braniewa i pod patronatem prezesa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych zorganizowała uroczystość w 78. rocznicę ostatniej szarży powstania warszawskiego.

Po Eucharystii goście oraz uczestnicy uroczystości zebrali się na placu przed kościołem, przy tablicy upamiętniającej ułanów z Nieświeża. Prowadzący uroczystość zapoznał zebranych z historią ostatniej szarży powstania warszawskiego. Były też uroczyste podziękowania, jakie w imieniu nieżyjących już powstańców i kawalerzystów zostały przekazane mieszkańcom Międzyborowa, Bud Zosinych, Bud Starych, Żyrardowa i jego okolic, za pomoc oraz bezinteresowne wsparcie, jakiego udzielili ułanom Nurkiewicza po przebiciu się z niemieckiego okrążenia.

W trakcie obchodów Kapituła Upamiętniania 27 Pułku Ułanów im. Króla Stefana Batorego uhonorowała medalem „100-lecia 27 Pułku Ułanów” mieszkańców i działaczy lokalnych, m.in.: Piotra Siewierskiego, prezesa ŚZŻAK „Żaba” w Żyrardowie, Annę Guzik, Jerzego Rybińskiego oraz parafię pw. Przemienienia Pańskiego w Międzyborowie.

 

Tekst dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”

Zdjęcia: Archiwum organizatorów / kawaleriaochotnicza.pl

Więcej o wydarzeniu na stronie: lowicz.gosc.pl