Odsłonięcie pamiątkowych tablic w kościele Świętego Ducha

18 WRZEśNIA 2018
Janusz Szwarocki

Mija 100 lat od wizyty Achillesa Rattiego, późniejszego papieża Piusa XI, na ziemi łowickiej. W kościele Świętego Ducha w Łowiczu i na budynku dawnej plebanii odsłonięto pamiątkowe tablice.

Achille Ratti uważany jest za wielkiego przyjaciela Polski. Uznanie Polaków zyskał tym, że podczas Bitwy Warszawskiej w 1920 r. pozostał w stolicy jako jeden z dwóch (obok przedstawiciela Turcji) przedstawicieli dyplomatycznych innych państw. Był wtedy nuncjuszem apostolskim. Niespełna 2 lata później został wybrany papieżem. Przybrał imię Pius XI.

Na ziemie polskie przybył w kwietniu 1918 roku. Ówczesny papież Benedykt XV mianował go wizytatorem apostolskim w Polsce i na Litwie. Nuncjuszem został po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

We wrześniu wizytował dekanat łowicki należący do archidiecezji warszawskiej. Głównym celem wizyty była parafia w Chruślinie. Kościoły w Łowiczu nawiedził dopiero po powrocie z Chruślina, 21 września 1918 roku. Przed kolegiatą (obecnie bazyliką katedralną) wstąpił do kościoła Świętego Ducha.

Ten fakt upamiętnia tablica odsłonięta i poświęcona przez ordynariusza łowickiego bp. Andrzeja F. Dziubę w niedzielę 16 września. Biskup łowicki uczynił to po Mszy św.

Tablica znajduje się w kruchcie świątyni przy wejściu na chór. – Czasem tablica więcej mówi niż wypowiedziane puste słowo – mówił na początku Eucharystii bp Dziuba.

Metalową płytę poświęcił też proboszcz parafii ks. Władysław Moczarski.

Następnie biskup, kapłani i wierni przeszli do pobliskiego domu biskupa seniora, który dawniej był plebanią. W tym budynku również przebywał A. Ratti. U progu czekał już bp Alojzy Orszulik. Przy drzwiach odsłonięto i poświęcono drugą z tablic pamiątkowych.

W piątek 21 września, a więc dokładnie w 100. rocznicę pobytu wizytatora apostolskiego w mieście, do Łowicza przybędzie nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchio. Będzie przewodniczył o 18.00 Mszy św. w bazylice katedralnej. Po Eucharystii na budynku plebanii katedralnej odsłonięta będzie trzecia tablica upamiętniająca wizytę A. Rattiego w Łowiczu.

 

Tekst dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.

Zdjęcia ks. Łukasz Antczak