Odpust ku czci bł. Bolesławy Lament

28 STYCZNIA 2019
Janusz Szwarocki

W kościele Świętego Ducha w Łowiczu odbyły się uroczystości odpustowe bł. Bolesławy Lament, założycielki Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny.

Bolesława Lament jest jedyną łowiczanką wyniesioną na ołtarze. Ochrzczona była w kościele Świętego Ducha, stąd też jej kult w tej parafii jest silny. Postać błogosławionej łowiczanki jest również popularyzowana przez siostry ze zgromadzenia Misjonarek Świętej Rodziny, które w Łowiczu prowadzą przedszkole diecezjalne. Bł. Bolesława jest jego patronką.

Jedną z form upowszechniania wiedzy o bł. Bolesławie jest doroczny konkurs międzyprzedszkolny, którego inicjatorem jest przedszkole „U Bolesi”. Przybierał on różne formy – tym razem był to konkurs recytatorski. Wzięły w nim udział przedszkolaki z łowickich i okolicznych przedszkoli oraz siostrzanych placówek diecezjalnych w Skierniewicach i Sochaczewie.

Hasłem konkursu był tytuł książki „O Bolesi… Łowicka dumka…” wydanej w 2016 r. na 70. rocznicę śmierci błogosławionej. Publikacja zawiera wiersze, których autorami były dzieci i młodzież. Zadaniem uczestników konkursu było wyrecytowanie danego wiersza z tej książki.

W niedzielę 27 stycznia odbył się finał konkursu. Przed Mszą św. 23 przedszkolaków recytowało wiersze o bł. Bolesławie. Na werdykt jury trzeba było poczekać, aż skończy się Eucharystia. Sumie przewodniczył bp Wojciech Osial, biskup pomocniczy diecezji łowickiej, który swoją homilię skierował do dzieci, choć jak sam mówił, mogli z niej skorzystać także dorośli. Na prostych przykładach pokazał, jak należy dążyć do świętości.

We Mszy św. uczestniczyli m.in. burmistrz Łowicza Krzysztof Jan Kaliński oraz siostry misjonarki z domu generalnego zgromadzenia w Komorowie z wikarią generalną s. Jolantą Jankowiak MSF.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i dyplomy. Jury postanowiło szczególnie wyróżnić troje wykonawców, którym przyznało ex aequo I miejsce. Są to: 6-letni Arkadiusz Stępień z Przedszkola „Jaś i Małgosia” w Łowiczu, 4-letnia Julia Frączak z oddziału przedszkolnego SP w Dąbkowicach i 6-letni Julian Orzeł z oddziału przedszkolnego SP w Jamnie.

W kościele Świętego Ducha oddanie czci bł. Bolesławie Lament przez ucałowanie relikwii odbędzie się we wtorek 29 stycznia, gdy przypadnie jej liturgiczne wspomnienie. Warto odnotować, że w tej świątyni w niedawno zakończonym Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan zanoszono modlitwy za wstawiennictwem bł. Bolesławy, która długo przed Soborem Watykańskim II stała się inspiratorką ekumenizmu. Poprzez codzienne czyny miłości zbliżała do siebie prawosławnych i katolików.

 

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.
Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej Lowicz.gosc.pl