Nabożeństwo ku czci św. Gemmy Galgani

23 STYCZNIA 2019
Janusz Szwarocki

Przy klasztorze ojców pasjonistów w Rawie Mazowieckiej działa Centrum Promocji Duchowości Pasyjnej pw. św. Gemmy Galgani. W każdą III sobotę miesiąca sprawowane jest nabożeństwo ku jej czci.

Moderatorem centrum jest o. Rafał Sebastian Pujsza CP, który od niedawna posługuje w rawskiej placówce. CPDP zostało powołane przez prowincjała Polskiej Prowincji Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa w 2017 roku.

Już sama nazwa centrum określa istotę jego działania. To szeroko rozumiane duszpasterstwo zakonników promujących duchowość pasjonistów. Najlepszym sposobem na ukazanie tej duchowości są przykłady życia świętych i błogosławionych pasjonistów lub osób, którym bliska była ta duchowość.

Taką postacią jest patronka centrum – św. Gemma Galgani, włoska dziewica i mistyczka. Ze względu na chorobę nie dane jej było zostać mniszką pasjonistką klauzurową.

Młoda Gemma swoje życie i cierpienia ofiarowała za nawrócenie grzeszników. Zmarła w wielu 25 lat. To był rok 1903. Została beatyfikowana 30 lat później. Minęło kolejne 7 lat i papież Pius XII ogłosił ją świętą. Była pierwszą świętą zmarłą i kanonizowaną w XX wieku.

Fenomen św. Gemmy, której imię w tłumaczeniu na polski oznacza klejnot albo drogocenny kamień, zgłębiany jest w kilku miejscach w Polsce, gdzie posługują pasjoniści. Od października ubiegłego roku także w Rawie Mazowieckiej w każdą III sobotę miesiąca o 8.30.

Wtedy w małym kościółku, jak rawianie nazywają świątynię ojców pasjonistów, sprawowana jest Msza św. z nauką o św. Gemmie, a po Eucharystii nabożeństwo z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i modlitwami do świętej. Po błogosławieństwie wierni oddają cześć św. Gemmie przez ucałowanie jej relikwii.

Tak było również w minioną sobotę. O. Pujsza przytoczył słowa świętej, które widnieją w prezbiterium sanktuarium w Lukce, gdzie została pochowana: „Jeżeli jestem z Jezusem Ukrzyżowanym – cierpię, będąc z Nim w sakramencie – miłuję”. Używając słowa „sakrament” św. Gemma miała na myśli Eucharystię. To jest istota życia chrześcijanina.

O. Pujsza podał też ciekawą informację, że już kilka lat po jej śmierci, zanim został ogłoszony proces beatyfikacyjny, wydawano w języku polskim tłumaczenia książek, ukazujących ją jako wzór do naśladowania, szczególnie dla młodzieży.

Więcej informacji o św. Gemmie zwiera strona centrum: www.swietagemma.pl. Tam też znajdują się modlitwy do św. Gemmy oraz świadectwa doznanych łask za jej wstawiennictwem.

Centrum Świętej Gemmy promuje nie tylko swoją patronkę. W serii wydawniczej Świadkowie Słowa Krzyża ostatnio ukazały się dwie książeczki: „Modlimy się ze św. Gabrielem” oraz „Święty Pio pasjonista” o bł. Piusie Campidellim.

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.