Nabożeństwo Fatimskie i Sakrament Bierzmowania w Starej Rawie

15 MAJA 2018
Janusz Szwarocki

13 maja w parafii św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie 49 osób przez posługę Bp. Wojciecha Osiala przyjęło sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Liturgię poprzedziła modlitwa różańcowa prowadzona przez kandydatów do bierzmowania, oraz rodziców. Po jej zakończeniu wszyscy wyruszyli w procesji z figurą Matki Bożej, którą nieśli bierzmowani. Na zakończenie został odśpiewany Apel Jasnogórski.

 

Tekst Janusz Szwarocki

Zdjęcia Robert Wochniak