Modlitwa za niepodległość w Tumie

13 WRZEśNIA 2018
Janusz Szwarocki

W archikolegiacie w Tumie w intencji ojczyzny modlił się z policjantami bp Andrzej Przybylski z Częstochowy .

Cykl Mszy św. 11. dnia danego miesiąca na stulecie polskiej niepodległości rozpoczął się w Tumie. Towarzyszy mu hasło: „Vota Niepodległej. Dumni i wolni”. W zabytkowej świątyni za wyzwolenie Polski spod zaborów dziękowali Bogu m.in. strażacy, żołnierze i rolnicy. 11 września zgromadzili się policjanci i funkcjonariusze służby więziennej.

Stawiły się poczty sztandarowe powiatowych komend policji w Łęczycy, Kutnie i Zgierzu. Oprawę muzyczną Eucharystii uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji pod dyrekcją mł. insp. Janusza Trzepizura.

Ks. Piotr Nowak, proboszcz tumskiej parafii, do przewodniczenia Mszy św. zaprosił urodzonego w Łowiczu bp. Andrzeja Przybylskiego, biskupa pomocniczego archidiecezji częstochowskiej.

Eucharystię koncelebrowali ponadto ks. Krzysztof Wasiak, duszpasterz policjantów powiatu łęczyckiego, ks. ppor. Jacek Syjud, kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi, oraz o. Zbigniew Kluska, paulin z Jasnej Góry.

Rolę gospodarza uroczystości pełnili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy z komendantem mł. insp. Zbigniew Gruszczyński na czele. Przybyli też członkowie Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi z prezesem Jarosławem Olbrychowskim, oraz przedstawiciele służby więziennej, m.in. ppłk Arkadiusz Janiszewski, dyrektor Zakładu Karnego w Garbalinie.

– Bardzo wam dziękuję za tę modlitwę. Za to, że w tym prastarym kościele dziękujemy Bogu za wolność. Jesteśmy pokoleniem, które wojny zna z książek i filmów. Zechciejmy jednak sobie przypomnieć – wojny, konflikty, tu i ówdzie wybuchają, ale zaczynają się w człowieku. Jak w człowieku nie będzie Boga, nie będzie miłości i dobra, to nie będzie wolności i pokoju – mówił bp Przybylski na koniec homilii.

Komendant Gruszczyński i prezes Olbrychowski przekazali okolicznościowe wota – oprawione duże logo łęczyckiej policji i płaskorzeźbę Matki Bożej Rożańcowej. Bp Przybylski w darze przekazał ikonę Matki Bożej Częstochowskiej.

Po Mszy św. orkiestra dała koncert pieśni religijnych i patriotycznych. Muzykom towarzyszyła solistka Katarzyna Bochyńska-Wojdył.

Łęczyccy policjanci rozpoczęli tym wydarzeniem lokalne obchody 100-lecia polskiej policji.

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.
Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej lowicz.gosc.pl