Młodzież oratoryjna na szkole animatora

22 SIERPNIA 2018
E. K.

W dniach 14-22 sierpnia w salezjańskiej placówce w Czerwińsku nad Wisłą sto sześćdziesiąt młodych osób bierze udział w „Szkole animatora oratorium”. Wśród uczestników jest także obecna grupa dwudziestu animatorów z Oratorium im. Bł. Michała Rua, które działa przy parafii pw. św. Michała Archanioła w podkutnowskim Woźniakowie.

Przez tydzień, podczas zajęć teoretycznych i praktycznych, zebrani uczą się podstaw animacji czasu wolnego, pracy w grupie i z grupą, systemu pedagogicznego ks. Bosko, duchowości salezjańskiej oraz kształtowania własnej osobowości. Cele jest jeden: aby w przyszłości podjąć posługę – w stylu salezjańskim – w grupach, oratoriach, parafiach lub szkołach.

Wakacyjna „Szkoła animatora oratorium” prowadzona przez salezjanów Inspektorii św. Stanisława Kostki działa już przeszło dwie dekady. Obejmuje ona trzy stopnie odpowiadające trzechleciu, podczas którego młodzi ludzie kształtują swoje charaktery, umysły, umiejętności i serca. Od kilku lat zajęcia odbywają się w salezjańskim dziele na Mazowszu znanym z walorów historycznych i przyrodniczych – w zabytkowym zespole klasztornym w Czerwińsku nad Wisłą. Należy mieć nadzieję, że czas letniej szkoły przyniesie dobry owoc zaangażowania młodego pokolenia w dzieła salezjańskie oraz w Kościół na poziomie diecezjalnym.

Młodzi animatorzy z Woźniakowa mogą uczestniczyć we wspomnianym wydarzeniu dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Obrony Narodowej. Oratorium realizuje bowiem w tym roku projekt pn. „Patrioci jutra – edukacja i pamięć”. Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.