Medycy u Pani Suserskiej

18 PAźDZIERNIKA 2021
Krzysztof Zwoliński

W sobotę 16 października kapelani, lekarze, pielęgniarki i pacjenci spotkali się w sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienie Chorych w Suserzu na diecezjalnej pielgrzymce służby zdrowia.

Pielgrzymka była okazją do wspólnej modlitwy całego środowiska, ale także budowania poczucia wspólnoty. Doroczne spotkania środowiska odbywają się w okolicach wspomnienia św. Łukasza Ewangelisty, patrona lekarzy. Wspólnej modlitwie przewodniczył ks. Zbigniew Kielan, diecezjalny duszpasterz służby zdrowa, wraz z proboszczem suserskiej parafii ks. Dariuszem Szelągiem.

W programie spotkania były dwie konferencje. Pierwszą na temat bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego wygłosił ks. Andrzej Gałka. Drugą o bł. Matce Róży Czackiej s. Radosława z Lasek. Przybliżenie sylwetek nowych błogosławionych zakończyło się indywidualną modlitwą przy ich relikwiach.

 

Tekst dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”

Zdjęcia: Ewa Chodorowska

Więcej o wydarzeniu na stronie: lowicz.gosc.pl