Medal dla ks. Jana Dobrodzieja

2 SIERPNIA 2023
Krzysztof Zwoliński

Daniel Kowalik, starosta kutnowski, oraz Marek Ciąpała, przewodniczący Rady Powiatu Kutnowskiego, wręczyli ks. prał. Janowi Dobrodziejowi medal „Zasłużony dla Powiatu Kutnowskiego”.

Uroczystość odbyła się podczas Eucharystii, w czasie której wierni odchodzącemu do Domu Kapłana Seniora kapłanowi dziękowali za 38 lat posługi w parafii św. w Jana Chrzciciela.

Starosta w uzasadnieniu wskazał na dokonania ks. Jana, m.in. zainicjowanie powstania parafii oraz budowę kościoła, a także podejmowanie wielu działań duszpasterskich, integracyjnych, sportowo-rekreacyjnych, wypoczynkowych dla mieszkańców powiatu kutnowskiego.

Po Mszy św. wiele osób dziękowało kapłanowi za jego pracę, świadectwo, pasje i przyjaźń.

 

Tekst dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”

Zdjęcie: Archiwum Powiatu Kutnowskiego

Więcej o wydarzeniu na stronie: lowicz.gosc.pl