Maków. Spotkanie opłatkowe Bożych Dzieci

9 STYCZNIA 2023
Krzysztof Zwoliński

W sobotę 7 stycznia na terenie parafii św. Wojciecha w Makowie odbyło się spotkanie opłatkowe dla dzieci i osób z niepełnosprawnościami. Boże Dzieci w makowskiej parafii są coraz bardziej zauważane, doceniane, angażowane w życie parafii i proszone o wstawiennictwo, bo ich dziecięca modlitwa zdaje się być milsza Panu Bogu.

Od kilku lat na terenie parafii św. Wojciecha w Makowie działa Grupa Miłosierdzia. Kilkanaście osób otacza Kościół powszechny i lokalny codzienną modlitwą i służbą. Pod opieką grupy są także Boże Dzieci, czyli osoby z niepełnosprawnościami. W większości to absolwenci Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Skierniewicach, ale także podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładu Aktywizacji Zawodowej.

Razem z opiekunkami Boże Dzieci w czasie Adwentu przygotowały lampiony, teraz w okresie Bożego Narodzenia z chęcią poznawały historię przyjścia na świat Jezusa, oddały pokłon Dziecięciu na wzór Trzech Mędrców i odważnie kolędowały.

 

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”

Więcej o wydarzeniu na stronie: lowicz.gosc.pl