Kuźnia młodzieńczego ducha

2 LISTOPADA 2018
Janusz Szwarocki

W miesiącu październiku uczniowie ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu uczestniczyli
w nabożeństwach różańcowych, które odbywały się łowickiej katedrze.

Udział młodzieży we wspomnianym spotkaniu modlitewnym jest świadectwem współpracy duszpasterskiej i katechetycznej z parafią pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łowiczu, na terenie której znajduje się szkoła. W diecezji łowickiej stało się tradycją, że uczniowie poprzez modlitwę podejmują pracę nad kształtowaniem swojego życia wewnętrznego.

Kacper Antosik, Konrad Pełka, Adam Stań, Agata Świeca, Julia Wilk, Paulina Wójcik wraz z towarzyszącym im katechetą Piotrem Sumińskim oraz ks. prob. Robertem Kwatkiem prowadzili to piękne październikowe nabożeństwo.

Młodzież często zadaje pytanie: Dlaczego warto odmawiać różaniec? Otóż dnia
7 października 1571 r. pod Lepanto wojska chrześcijańskie rozgromiły flotę turecką. To zwycięstwo przypisano wstawiennictwu Matki Bożej, do której wierni uciekali się odmawiając Różaniec. Jako dowód wdzięczności za okazaną opiekę papież Pius V wprowadził w Kościele nowe święto – Matki Bożej Różańcowej. W kalendarzu liturgicznym wpisano je na dzień 7 października. Z kolei papież Leon XIII zobowiązał cały Kościół          do codziennego odmawiania Różańca przez cały październik. I tak oto październik, obok maja, stał się miesiącem poświęconym czci Maryi. Do ożywienia nabożeństw różańcowych przyczyniły się z całą pewnością objawienia Matki Bożej w Fatimie. 13 października 1917 r. trojgu portugalskim dzieciom ukazała się Matka Boża z różańcem w ręku. Przedstawiła im się jako Pani Różańca Świętego. Powiedziała wtedy: „Jestem Matką Bożą Różańcową. Ludzie musza zmienić swoje życie, prosić o przebaczenie za swoje grzechy i nie obrażać więcej Pana Boga”. Podobna sytuacja miała miejsce w Polsce. 30 czerwca 1887 r. w Gietrzwałdzie trzynastoletnia Justyna Szafrańska i dwunastoletnia Barbara Samulowska podczas objawienia Matki Bożej usłyszały: „Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec”.

Warto dodać jako ciekawostkę, że Gietrzwałd jest w Polsce jedynym miejscem objawień maryjnych uznanym przez Stolicę Apostolską za autentyczne. Na świecie takowych jest dwanaście.

Zachęcamy do odmawiania tej umiłowanej przez papieża Polaka, Jana Pawła II, modlitwy.

 

Piotr Sumiński