Konserwacja zabytków etnograficznych XIX – pocz. XX w.”.

5 LUTEGO 2018
Damian Pietrzak

48 zabytków drewnianych ze zbiorów Muzeum w Łowiczu odzyskało swój dawny blask. A wszystko dzięki projektowi pod hasłem „Piękno w drewnie ukryte – konserwacja zabytków etnograficznych XIX – pocz. XX w.”.

Wśród eksponatów poddanych konserwacji znalazły się przede wszystkim rzeźby o tematyce sakralnej. Dużą grupę stanowią figury Chrystusa Ukrzyżowanego umieszczane pierwotnie na krzyżach przydrożnych tzw. Bożych Mękach. Licznie reprezentowane są także przedstawienia Matki Boskiej. Jedną z figur jest wykonana przez lokalnego, anonimowego artystę Pieta. Rzeźba ukazuje cierpienie Matki Boskiej trzymającej na kolanach ciało Jezusa zdjęte z krzyża. Innym popularnym niegdyś wizerunkiem są figury Matki Boskiej Skępskiej w charakterystycznych szatach zdobionych ornamentami roślinnymi.  Wśród poddanych konserwacji postaci świętych pańskich dominują Nepomuki.

Unikalnymi eksponatami są snycerowane i polichromowane krucyfiksy wykonane przez Jana Golisa z Łaźnik, jednego z najzdolniejszych ludowych rzeźbiarzy w Łowickiem w początku XX w. Konserwacji poddano także dwa ule. Jeden z nich ma postać w birecie, z książką w dłon i stanowi ciekawy przykład, jak w kulturze ludowej piękno łączyło się z użytecznością przedmiotu. Ozdobę kolekcji stanowi krzyż przydrożny z Miłochniewic, miejscowości położonej na południowych krańcach regionu

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.
Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej „Gościa Niedzielnego„.