Koncert organowy „Ku czci św. Józefa”

1 WRZEśNIA 2021
Krzysztof Zwoliński

W niedzielę w Rawie Maz. w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP miało miejsce kolejne wydarzenie kulturalne: Koncert organowy w wykonaniu p. Arkadiusza Popławskiego (poniżej przedstawiamy biogram tego artysty).

Z racji obchodzonego roku św. Józefa oraz faktu, że ta świątynia została wybrana przez Biskupa Łowickiego jako kościół stacyjny, koncert był dedykowany temu świętemu, m.in. usłyszeliśmy utwory oraz pełne wirtuozerii improwizacje organowe nawiązujące do pieśni o św. Józefie.

Nagrania z koncertu dostępne są na parafialnym facebooku

 

Arkadiusz Popławski, urodzony 24 września 1975 r. w Raciborzu. Absolwent PSM I st. w Raciborzu w klasie organów mgr. Henryka Klai, Absolwent PSM II st. w Rybniku w klasie organów mgr. Elżbiety Włosek–Żurawieckiej, absolwent Metropolitarnego Studium Muzyki Kościelnej w Katowicach. Ukończył studia muzyczne na Wydziale Instrumentalistyki w klasie organów dr. Tomasza Orlowa oraz na Wydziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Śląskiego w klasie fortepianu prof. Joanny Jasińskiej-Żaby ze specjalnością dyrygencką w klasie dr Jadwigi Sikory, uzyskując tytuł magistra sztuki.

Wielokrotny uczestnik międzynarodowych mistrzowskich kursów improwizacji w ramach Letnich Akademii Organowych w Odenthal – Altenberg w Niemczech pod kierunkiem prof. Wolfganga Seifena. Organista kościołów w Raciborzu: św. Mikołaja, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Najświętszego Serca Pana Jezusa, św. Jana Chrzciciela. Główny organista w Bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pszowie, organista Archikatedry pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja we Fromborku.

Występował m.in. w ramach corocznych Festiwali Organowych i Chóralnych Fide et Amore w Żorach, podczas Dni Muzyki Organowej organizowanych przez władze miasta Rybnika i Raciborza. Przez kilka lat brał udział jako solista w corocznych Tyskich Wieczorach Kolędowych w Tychach, brał udział w XVI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Wokalnej Viva il Canto w Cieszynie. Koncertował na Wielkanocnych Koncertach Muzyki Sakralnej w Białej Podlaskiej, a także w Leverkusen w ramach corocznych Nocy Organowych Orgelnacht. Grał na Międzynarodowym Festiwalu Musica Sacra w Skoczowie, na Międzynarodowej Dekadzie Muzyki Organowej w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. Koncertował na Letnim Recitalu Organowym w Pogórzu. Koncertował także na Litwie i Słowacji.

Od 2003 r. prowadzi działalność organmistrzowską, dawniej na terenie Górnego i Dolnego Śląska, obecnie na Pomorzu i Warmii. W latach 2006–2011 na mocy dekretu arcybiskupa katowickiego Damiana Zimonia pracował w Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej w Katowicach, opracowując wiele akompaniamentów organowych do pieśni kościelnych, zawartych w nowopowstałym trzytomowym „Chorale Śląskim”. Od 2006 r. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Od 2015 r. dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Organowego we Fromborku.

Osiągnięcia: 2009 – odznaczony Srebrną Odznaką Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr za działalność artystyczną w społecznym ruchu muzycznym, 2011 – otrzymał Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, nadaną przez Sejmik Województwa Śląskiego, 2012 – odznaczony Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr za działalność artystyczną w społecznym ruchu muzycznym, 2012 – odznaczony Złotą Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2014 – otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za całokształt działalności artystycznej na terenie Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem społecznej działalności na rzecz krzewienia kultury muzycznej w środowiskach amatorskich (współpraca z amatorskimi zespołami śpiewaczymi, działalność w zakresie muzyki folklorystycznej, koncerty w środowiskach wiejskich, koncerty edukacyjne dla szkół).

 

Wydarzenie zostało organizowane w ramach Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2020

 

Tekst: ks. Bogumił Karp