Kolędnicy ze Złakowa w drodze

28 GRUDNIA 2018
Janusz Szwarocki

Po raz kolejny w okresie świątecznym Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci działające przy parafii Wszystkich Świętych w Złakowie Kościelnym prowadzi zbiórkę na misje.

Tak jak rok temu, gromada dzieci i młodzieży została podzielona na 6 grup. 27 grudnia wyruszyli do domostw rozległej parafii. Tegoroczny cel zbiórki to pomoc dzieciom w Rwandzie i Burundi.

Co ciekawe, bohaterką scenek rodzajowych, które przedstawiały dzieci, była… koza. W każdej z grup jeden z kolędników był przebrany za to zwierzę. Chodziło o symbolikę. Kupno kozy za zebrane pieniądze to krok ku samowystarczalności dla szkół, parafii czy rodzin w tych biednych afrykańskich krajach. Zwierzę i przydomowy warzywny ogródek zapewniają pożywienie.

Najpierw kolędnicy odwiedzili proboszcza parafii ks. Piotra Jankowskiego. Potem wyruszyli w dalszą drogę. Pomocą w podwiezieniu do miejsc kolędowania służyli rodzice.

Siostra służka Barbara Lewandowska, opiekunka miejscowego koła PDMD, mówi, że organizacja kolędowania to zasługa animatorek, które niegdyś kolędowały jako dzieci. Cieszy się, że w tym roku zbierane są datki na rzecz misji w Rwandzie, gdzie siostry służki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej mają swoje placówki.

Jedna z grup wybrała się na kolędowanie poza teren parafii. Odwiedziła siedzibę gminy w Zdunach. Do swojego gabinetu kolędników zaprosił wójt Krzysztof Skowroński. Występowi dzieci przysłuchiwali się też pracownicy urzędu.

Następnie udali się do Łowicza. Zostali przyjęci w kurii diecezjalnej przez bp. Wojciecha Osiala i ks. WiesławaWronkę, wikariusza generalnego. Zajrzeli też do starostwa, gdzie spotkali się ze starostą łowickim Marcinem Kosiorkiem.

Jutro ciąg dalszy kolędowania po wsiach parafii. Kolędnicy udadzą się również do Urzędu Gminy w Chąśnie.

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.
Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej Lowicz.gosc.pl