Kapituła Łęczycka w Tumie

20 LISTOPADA 2017
ks. Łukasz Antczak

W tumskiej archikolegiacie, 16 listopada 2017 r. została sprawowana Msza św. za zmarłych kanoników kapituły łęczyckiej. Eucharystii przewodniczył Biskup Łowicki Andrzej Dziuba.

Listopad to czas, kiedy nasze myśli kierujemy za zmarłych. W tej świątyni chcemy i o nich pamiętać.- powiedział na rozpoczęcie prepozyt kapituły – ks. Wiesław Skonieczny. Wspomniał zmarłych kanoników. Podziękował za przybycie. Po zakończonej modlitwie odmówiona została litania do św. Aleksego- patrona świątyni a zebrani mogli ucałować relikwie. Otrzymali również część relikwii, która pochodzi z otarcia materiału o kość świętego.

Po zakończonej Mszy św. udali się do Domu Parafialnego. Ksiądz Biskup wraz z obecnymi kanonikami poświęcił kapliczkę ku czci MB z Lourdes. Dalsza część spotkania odbyła się w kapitularzu.

Tekst i zdjęcia: ks. Piotr Nowak