KANONICY W TUMIE

8 LISTOPADA 2019
Krzysztof Zwoliński

Jesteśmy przy tych, którzy odeszli. Modlimy się za nich, ale też pragniemy od nich zaczerpnąć pewnej mądrości, bo oni wiedzą jak jest, a nam się jeszcze wiele rzeczy wydaje – powiedział prepozyt Kapituły ks. Wiesław Skonieczny na rozpoczęcie Mszy św., która sprawowana była 7 listopada 2019 r. w archikolegiacie w Tumie. Zgodnie ze statutem Kapituły Msza św. sprawowana była w intencji zmarłych członków kapituły. W tym roku Mszy św. żałobnej przewodniczył ks. bp Wojciech Osial – bp pomocniczy diecezji łowickiej, a wraz z nim liturgię koncelebrowali: ks. kan. Wiesław Skonieczny, ks. kan. Stanisław Banach i kanonicy łęczyccy. Warto przypomnieć, że w kryptach pochowani zostali: abp gnieźnieńscy – Jakub ze Żnina (+ 1148), Henryk Kietlicz (+1219), Pełka (+1258) oraz Janisław (+1341).

Tekst i zdjęcia: ks. Piotr Nowak