Jubileusz Sióstr Bernardynek

23 LIPCA 2018
Janusz Szwarocki

Wspólnota sióstr bernardynek w niedzielę 22 lipca świętowała jubileusz 100. rocznicy powrotu do Łowicza. Jubileusz rozpoczęła uroczysta Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył i homilię wygłosił bp Wojciech Osial. O oprawę Mszy św. obok sióstr zadbał także zespół śpiewaczy Ksinzoki.

Na progu Eucharystii, po powitaniu przybyłych gości, wśród których byli: kapłani, przełożeni i przełożone wspólnot zakonnych, włodarze miasta i powiatu, a także rodziny i przyjaciele sióstr, odczytane zostały listy bp. Andrzeja F. Dziuby, bp. Alojzego Orszulika i bp Józefa Zawitkowskiego. Wszyscy trzej biskupi dziękowali wspólnocie sióstr za modlitwę, pokutę, świadectwo wiary, służbę ubogim i młodzieży. Ordynariusz napisał: „Setna rocznica powrotu Sióstr Bernardynek do Łowicza, po dwudziestoletniej kasacie klasztoru przez władze zaborcze, to czas szczególnej radości i dziękczynienia Bogu za tak znaczącą, wielowiekową obecność Sióstr w naszym środowisku. Poprzez trwanie w samotności i milczeniu, przez słuchanie słowa Bożego, sprawowanie świętej liturgii oraz praktykę ascezy osobistej składacie Kościołowi Łowickiemu szczególne świadectwo miłości Boga i człowieka, wypraszając potrzebne łaski do działalności duszpasterskiej”.

Słowa wdzięczności skierował także bp Wojciech Osial, który dziękował siostrom przede wszystkim za modlitwę, za życie w ukryciu, praktyki pokutne i codzienną adorację Najświętszego Sakramentu. Dziękując nazwał mniszki pomocnicami Pana Boga. – To jest zaplecze modlitewne Łowicza. Tego może nie widać, ale trudno wyobrazić sobie ile siostry dla nas wypraszają i jak ich modlitwy chronią nas przed złem. Nie wiemy przed iloma nieszczęściami zostaliśmy ochronieni dzięki ich modlitwom – mówił kaznodzieja. Celebrans przypomniał w skrócie historię zgromadzenia w Polsce i na ziemi łowickiej.

 

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.
Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej Łowicz gość pl