Grupa AA „PRZEBUDZENIE” pomaga

19 LUTEGO 2021
Krzysztof Zwoliński

Przy rawskiej parafii „Dużego kościoła” w sali przy Bibliotece Dziecięcej (Pl. Piłsudskiego 9) w każdy czwartek o godz. 18:30 spotykają się osoby, które podjęły drogę wyjścia z nałogów. Tworzą oni grupę AA „Przebudzenie”. W czwartek z okazji 12 rocznicy powstania tej wspólnoty w miejscowym kościele była sprawowana  Msza św. o 18:00 w intencji osób tworzących grupę. Sprawował ją ks. rezydent Andrzej Kamiński, zaś słowa powitania skierował do uczestników ks. proboszcz Bogumił Karp. Nawiązując do trwającego w Kościele Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu, podziękował osobom z AA za to, że podjęli bohaterską decyzję, aby nie tylko wyjść z nałogu, ale także aby nie lękać się nieść pomoc innym. Do obecnych skierował także zaproszenie, aby przekazywali informację o spotkaniach grupy i zaprosili na nie osoby uzależnione.

Od 14 do 20 lutego 2021 r. w Kościele w Polsce przeżywamy 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Tegoroczny czas modlitwy i refleksji przebiega pod hasłem: „Trzeźwością pokonywać kryzys”. Już od lat Ogólnopolski Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu rozpoczyna się w ostatnią niedzielę karnawału i trwa do soboty przed I Niedzielą Wielkiego Postu włącznie. Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na problem, skalę i konsekwencje alkoholizmu oraz na wartość trzeźwości i wewnętrzną wolność, jaką niesie abstynencja. Jest to czas szczególnej modlitwy za osoby uwikłane w nałogi, za osoby, które wspierają alkoholików w wyjściu z choroby. To czas inicjatyw mających na celu poszukiwanie rozwiązań problemu, a także inicjatyw promujących abstynencję.

 

Tekst: ks. Bogumił Karp

Zdjęcie archiwalne z IX rocznicy powstania grupy.