Doba z Ukrzyżowanym

17 WRZEśNIA 2020
Krzysztof Zwoliński

W głowieńskiej parafii pw. św. Barbary święto Podwyższenia Krzyża Świętego i wspomnienie Matki Bożej Bolesnej połączyło 24-godzinne czuwanie – wspólne przeżycie męki Jezusa Chrystusa.

Przez całą dobę wierni gromadzili się w świątyni (z wyjątkiem kilku godzin nocnych, kiedy czuwanie odbywało się w domach), by razem z Jezusem i Maryją rozważać to, co Chrystus wycierpiał, a także by godne zadośćuczynić Bogu Ojcu za każde stworzenie, za wszystkich grzeszników, prosząc, aby ani jedna dusza nie była potępiona.

W prowadzenie cogodzinnych rozważań włączyły się Koła Żywego Różańca. W modlitwach uczestniczyli wierni także spoza parafii.

 

Więcej o wydarzeniu na stronie: lowicz.gosc.pl

Tekst dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.

Zdjęcie: Archiwum parafii św. Barbary w Głownie