Diecezjalne Święto Policji w Sochaczewie

8 PAźDZIERNIKA 2018
Janusz Szwarocki

W dniu wczorajszym w kościele Św. Wawrzyńca w Sochaczewie, bp Wojciech Osial przewodniczył Mszy Świętej w intencji wszystkich policjantów, pracowników Policji i ich rodzin.

Swoją obecnością, na uroczystościach będących jednocześnie wspomnieniem patrona funkcjonariuszy – Michała Archanioła, zaszczycił Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Tomasz Michułka, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Jarosław Rybka, Kapelan Policji Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego w Łodzi ks. ppor. Jacek Syjud, podinsp. Robert Horosz z Biura Historii i Tradycji Policji KGP, komendanci jednostek Policji garnizonu mazowieckiego i łódzkiego, a także przedstawiciele lokalnych samorządów, wojska, straży pożarnej, współpracujących instytucji oraz uczniowie klasy mundurowej wraz z pocztem sztandarowym Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie.

Zgodnie z tradycją Eucharystię uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Komendy Głównej Policji pod batutą insp. Janusza Trzepizura, oraz Kompania Honorowa Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji z Płocka.

 

Tekst i zdjęcia Janusz Szwarocki