Boża obecność w bliźnim

26 STYCZNIA 2021
Krzysztof Zwoliński

Co roku od 18 do 25 stycznia obchodzony jest Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym przebiegał on pod hasłem zaczerpniętym z Ewangelii św. Jana: „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”. We wspólnych modlitwach w Żyrardowie udział wzięli katolicy i ewangelicy.

Modlitwy odbyły się najpierw w luterańskiej parafii, gdzie kazanie wygłosił ks. Adam Domański, proboszcz parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego. Później kazanie podczas Mszy św. sprawowanej przez ks. Domańskiego wygłosił ks. Waldemar Radacz z Kościoła ewangelicko-augsburskiego.

Na zakończenie Eucharystii luterański ksiądz podarował ks. Domańskiemu prezent – książkę, a także świecę, z prośbą, by ta zapłonęła podczas przyszłorocznych modlitw o jedność chrześcijan.

Po modlitwie poprowadzonej przez ks. Radacza i błogosławieństwie, jakiego udzielił żyrardowski proboszcz, obaj kapłani udali się pod drzwi kościoła, gdzie pozdrawiali wychodzących wiernych.

 

Więcej o wydarzeniu na stronie: lowicz.gosc.pl

Tekst i zdjęcie dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.